Từ khóa: "Khách du lịch"

2 kết quả

Nhộn nhịp khách du lịch xuất cảnh qua biên giới

Nhộn nhịp khách du lịch xuất cảnh qua biên giới

Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và giỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài 5 ngày là khoảng thời gian thuận lợi cho người người, nhà nhà đi du lịch. Tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, mở đầu cho kỳ nghỉ lễ, từ hôm qua đã nhộn nhịp hoạt động xuất - nhập cảnh qua lại biên giới Việt - Trung.

fb yt zl tw