Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ họp phiên thứ 7

Chiều 2/2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ 7, đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh.

IMG_5959.JPG
Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh Lào Cai.

Năm 2023, với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt, tạo động lực chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của cả hệ thống hành chính và đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các nội dung, trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính đang cản trở sự phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện để chỉ đạo, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm; tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương...

Thủ tướng Chính phủ đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện 57 nhóm nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm trong kế hoạch hoạt động năm 2023; về cơ bản các nhiệm vụ đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 4 phiên họp của Ban Chỉ đạo, đồng thời kịp thời chỉ đạo, quyết định nhiều vấn đề quan trọng trong cải cách hành chính tại các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, các cuộc làm việc với địa phương và nhiều diễn đàn khác.

Ảnh TTXVN.jpg
Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Các bộ, ngành, địa phương đã bám sát thực tế, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ động, quyết tâm tổ chức thực hiện 4.142 nhiệm vụ được giao; đã ban hành 5.586 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra.

Công tác thông tin, tuyên truyền và kiểm tra cải cách hành chính được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần cải cách hành chính đến người dân, xã hội và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức. Đã có 493 cơ quan, đơn vị thuộc bộ, 424 đơn vị cấp sở, ngành và 397 UBND cấp huyện đã được kiểm tra trong năm 2023. Thường trực Ban Chỉ đạo đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 9 tỉnh, thành phố theo kế hoạch đã đề ra…

bộ trưởng bộ nội vụ.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo tóm tắt về công tác cải cách hành chính năm 2023. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính trong năm 2023 còn một số bất cập, hạn chế. Cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ; một số bộ, ngành chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật theo quy định, dẫn đến khó khăn cho tổ chức thực hiện tại địa phương. Cải cách thủ tục hành chính đã có cải thiện so với năm 2022 nhưng vẫn còn hạn chế, vướng mắc, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Tình trạng một số cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, sợ sai, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ và nhiệm vụ ở một số bộ, ngành và địa phương…

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tốt trong năm 2023. Năm 2024, Chính phủ xác định quan điểm đẩy mạnh cải cách hành chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, từ đó tạo ra khí thế mới, động lực mới cho sự phát triển. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của các bộ, cơ quan, địa phương.

thủ tướng.jpg
Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ 7. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường đôn đốc, theo dõi, đánh giá, thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền về cải cách hành chính.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Trong cải cách thể chế, cần tập trung ưu tiên thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Cải cách thủ tục hành chính phải đơn giản hóa để dễ thực hiện, giảm chi phí tuân thủ; tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Cải cách bộ máy hành chính phải xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cải cách tài chính công theo hướng tăng thu, giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư cho sự phát triển; chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực tài chính công. Cùng với đó, tiếp tục triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, tập trung cho chuyển đổi số, giải quyết công việc trên môi trường mạng, phát triển công dân số, xã hội số...

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bảo Thắng coi trọng công tác cải cách hành chính

Bảo Thắng coi trọng công tác cải cách hành chính

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện và xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, thời gian qua, huyện Bảo Thắng rất chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp. Nhờ đó, huyện đã vươn lên top đầu trong tỉnh về lĩnh vực cải cách hành chính.

Phường Bắc Cường đứng đầu xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của thành phố Lào Cai

Phường Bắc Cường đứng đầu xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của thành phố Lào Cai

Sáng 19/12, UBND thành phố Lào Cai đã phê duyệt và công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023. Phường Bắc Cường là đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính của thành phố.

Cải cách hành chính: 837 hồ sơ đăng kí doanh nghiệp được giải quyết trực tuyến toàn trình

Cải cách hành chính: 837 hồ sơ đăng kí doanh nghiệp được giải quyết trực tuyến toàn trình

Trong năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai tiếp nhận 837 hồ sơ đăng kí doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công. Toàn bộ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến theo hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình (việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng).

Cần tiếp tục thực hiện cải cách hành chính một cách toàn diện và đồng bộ, tạo đột phá

Cần tiếp tục thực hiện cải cách hành chính một cách toàn diện và đồng bộ, tạo đột phá

Chiều 14/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của 10 tháng năm 2023, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và bàn phương hướng, nhiệm vụ CCHC những tháng cuối năm và những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ CCHC.

Hoàn thiện chính sách tiền lương mới, thực hiện tăng lương để khắc phục tình trạng CCVC thôi việc, nghỉ việc

Hoàn thiện chính sách tiền lương mới, thực hiện tăng lương để khắc phục tình trạng CCVC thôi việc, nghỉ việc

Để khắc phục tình trạng công chức, viên chức có năng lực xin thôi việc, nghỉ việc cần hoàn thiện nội dung cụ thể của chính sách tiền lương mới; thực hiện đồng bộ các giải pháp tinh giản biên chế, tiết kiệm kinh phí để thực hiện tăng lương.

Lắng nghe ý kiến người dân và doanh nghiệp để điều chỉnh kịp thời trong cải cách hành chính

Lắng nghe ý kiến người dân và doanh nghiệp để điều chỉnh kịp thời trong cải cách hành chính

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trong phiên họp thứ 2, hội nghị chuyên đề đánh giá về tình hình và kết quả triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp tại các bộ, ngành, địa phương sáng 16/10 của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ.

Lào Cai hiện xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính trên môi trường điện tử

Lào Cai hiện xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính trên môi trường điện tử

Theo báo cáo 9 tháng của Ban Chỉ đạo đề án 06 tỉnh Lào Cai, trên bảng đánh giá xếp loại theo các tiêu chí, chỉ số đánh giá về cải cách hành chính, thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (Cổng dịch vụ công quốc gia); theo bảng xếp hạng bộ chỉ số theo Quyết định 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tính đến tháng 9, Lào Cai đạt 78,7/100 điểm, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố.

Lào Cai giải quyết đúng hạn trên 98% hồ sơ, thủ tục hành chính

Lào Cai giải quyết đúng hạn trên 98% hồ sơ, thủ tục hành chính

Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh, trong 9 tháng năm 2023, trên hệ thống dịch vụ hành chính công của tỉnh (tại địa chỉ https://dichvucong.laocai.gov...), các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận 180.326 bộ hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) đề nghị giải quyết từ mức độ 2 đến mức độ 4. Trong đó, tiếp nhận qua một cửa điện tử là 41.426 bộ hồ sơ, TTHC; tiếp nhận trực tuyến là 138.179 bộ hồ sơ, TTHC.

fb yt zl tw