Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 13/8/2022, 09:37 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Lào Cai tiếng vọng từ ngàn xưa

LCĐT - Các di chỉ khảo cổ chính là bằng chứng cho thấy, từ rất sớm, Lào Cai đã là một trung tâm kinh tế - chính trị lớn thời cổ đại và được tiếp nối trong suốt các thời kỳ sau này.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết