Sa Pa thí điểm triển khai thực hiện làm thêm ngày cuối tuần năm 2024

UBND thị xã Sa Pa vừa ban hành hế hoạch thí điểm triển khai thực hiện làm thêm ngày cuối tuần năm 2024. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1/7/2024 đến ngày 31/12/2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhằm thực hiện chủ trương “Ngày thứ bảy xuống cơ sở”; đảm bảo tiến độ chương trình công tác và hoàn thành mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch giao; UBND thị xã Sa Pa vừa ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 25/6/2024 thí điểm triển khai thực hiện làm thêm ngày cuối tuần năm 2024. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1/7/2024 đến ngày 31/12/2024.

Theo Kế hoạch, thành phần, đối tượng làm việc cuối tuần gồm:

(1) Lãnh đạo UBND thị xã.

(2) Khuyến khích các cơ quan, đơn vị làm việc ngày thứ bảy với 100% quân số đối với Lãnh đạo (nếu có việc cần thiết không bố trí làm thứ 7 phải báo cáo xin ý kiến lãnh đạo UBND thị xã) và tối thiểu từ 50% quân số trở lên đối với công chức, viên chức, nhân viên (căn cứ khối lượng công việc cụ thể, Thủ trưởng đơn vị quyết định số lượng đi làm thêm ngày thứ 7) gồm các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hoá và Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Dân tộc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã.

(3) Các cơ quan, đơn vị, địa phương còn lại khuyến khích bố trí, phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc ngày cuối tuần (thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần) căn cứ tình hình thực tế, khối lượng công việc được giao.

Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần tại trụ sở đơn vị để giải quyết các công việc còn tồn đọng, chậm muộn, chưa đảm bảo tiến độ đề ra đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa, họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ đối với lãnh đạo UBND thị xã, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức (nếu có).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát toàn bộ nhiệm vụ, công việc được phân công, tập trung nhân lực, vật lực chủ động tham mưu cho lãnh đạo UBND thị xã giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, kịp thời đề xuất biện pháp khắc phục. Rà soát các nhiệm vụ tại các Nghị quyết Đảng bộ thị xã Sa Pa lần thứ XXIII; Chương trình công tác năm 2024; Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 02/01/2024 của UBND thị xã; các thông báo kết luận của Thị ủy, UBND thị xã, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thị xã giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, tham mưu triển khai thực hiện những nhiệm vụ còn chậm muộn, tồn đọng. Rà soát các Nghị quyết, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương cần triển khai thực hiện hoàn thành trong năm 2024; xây dựng kế hoạch triển khai từng nội dung đảm bảo tiến độ đề ra, đồng thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ về UBND thị xã. Giao nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đối với cán bộ, công chức, viên chức, đánh giá hiệu quả, năng suất, chất lượng công việc được giao, báo cáo kết quả nội dung thực hiện về UBND thị xã.

Tổ chức theo dõi, lập biểu chấm công đối với cán bộ, công chức, viên chức để chi trả kinh phí làm thêm giờ theo quy định. Chế độ chính sách được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường không tổ chức làm thêm ngày cuối tuần để tình trạng nhiệm vụ chậm muộn, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc của UBND thị xã thì tùy theo mức độ, Chủ tịch UBND thị xã sẽ xem xét nhắc nhở, phê bình, kỷ luật theo quy định.

Việc thí điểm làm thêm ngày cuối tuần năm 2024 được thị xã Sa Pa triển khai thực hiện nhằm mục đích tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương; kịp thời nắm bắt những vấn đề mới phát sinh để giải quyết với phương châm “làm hết việc, không hết giờ”, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ địa điểm, rõ thời gian, rõ kết quả”…/.

laocai.gov.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu quả công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5: Nâng cao hiệu quả công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tích cực đổi mới phương thức hoạt động, đặc biệt là giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường, xác định đo lường chất lượng là một trong những công cụ, giải pháp góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Cấp xã là cấp chính quyền đầu tiên tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, việc phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu cải cách hành chính chung của toàn tỉnh.

Xã Gia Phú: 95% hồ sơ công việc tại xã luân chuyển trên môi trường mạng

Xã Gia Phú: 95% hồ sơ công việc tại xã luân chuyển trên môi trường mạng

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Bảo Thắng, hiện Gia Phú là một trong xã đi đầu về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện hành chính công với hơn 95% hồ sơ công việc tại xã được quản lý, xử lý và luân chuyển trên môi trường mạng (số còn lại thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Cắt giảm ít nhất 20% chi phí và thủ tục hành chính trước năm 2025

Cắt giảm ít nhất 20% chi phí và thủ tục hành chính trước năm 2025

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025; nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong nội bộ cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong từng sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; nội bộ trong UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập cảnh

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập cảnh

Trung bình mỗi ngày có hàng nghìn hành khách làm thủ tục thông quan xuất, nhập cảnh (XNC) qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Tuy nhiên, nhờ sử dụng hệ thống máy quét mã vạch tự động cùng nhiều trang bị hiện đại tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã giúp cho việc thông quan đảm bảo nhanh chóng, tiện lợi, chính xác, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và du khách.

Chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến với 37 thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí, in, xuất bản và phát hành

Chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến với 37 thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí, in, xuất bản và phát hành

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông, kể từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/6/2024, đơn vị này chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính nộp bằng hình thức trực tuyến (không tiếp nhận hồ sơ giấy) trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia) đối với 37 thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí, in, xuất bản và phát hành và trả kết quả theo quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

Bảo Thắng coi trọng công tác cải cách hành chính

Bảo Thắng coi trọng công tác cải cách hành chính

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện và xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, thời gian qua, huyện Bảo Thắng rất chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp. Nhờ đó, huyện đã vươn lên top đầu trong tỉnh về lĩnh vực cải cách hành chính.

Phường Bắc Cường đứng đầu xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của thành phố Lào Cai

Phường Bắc Cường đứng đầu xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của thành phố Lào Cai

Sáng 19/12, UBND thành phố Lào Cai đã phê duyệt và công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023. Phường Bắc Cường là đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính của thành phố.

Cải cách hành chính: 837 hồ sơ đăng kí doanh nghiệp được giải quyết trực tuyến toàn trình

Cải cách hành chính: 837 hồ sơ đăng kí doanh nghiệp được giải quyết trực tuyến toàn trình

Trong năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai tiếp nhận 837 hồ sơ đăng kí doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công. Toàn bộ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến theo hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình (việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng).

Cần tiếp tục thực hiện cải cách hành chính một cách toàn diện và đồng bộ, tạo đột phá

Cần tiếp tục thực hiện cải cách hành chính một cách toàn diện và đồng bộ, tạo đột phá

Chiều 14/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của 10 tháng năm 2023, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và bàn phương hướng, nhiệm vụ CCHC những tháng cuối năm và những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ CCHC.

fb yt zl tw