Từ khóa: "Hoàng Thu Phố"

6 kết quả

Đổi mới truyền thông cộng đồng góp phần xóa bỏ khoảng cách giới

Đổi mới truyền thông cộng đồng góp phần xóa bỏ khoảng cách giới

Hoàng Thu Phố là một trong những xã nghèo nhất của huyện nghèo Bắc Hà được thụ hưởng Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với trẻ em” (gọi là Dự án 8). Đến nay, Hội Phụ nữ xã đã triển khai một số giải pháp truyền thông, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và xóa bỏ khoảng cách về giới vốn tồn tại nhiều năm nay.

Phát huy vai trò người có uy tín ở Bắc Hà

Phát huy vai trò người có uy tín ở Bắc Hà

Báo Lào Cai - Hiện nay, huyện Bắc Hà có 146 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, đội ngũ người có uy tín tại “cao nguyên trắng” đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng, thực sự là “chỗ dựa” quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương.

Khát vọng làm du lịch ở xã nghèo Hoàng Thu Phố

Khát vọng làm du lịch ở xã nghèo Hoàng Thu Phố

Báo Lào Cai - Hoàng Thu Phố (Bắc Hà) là 1 trong 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã nỗ lực đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và làm thay đổi diện mạo của xã. Du lịch nông nghiệp là một trong những ý tưởng mới, có tiềm năng, khơi dậy khát vọng thoát nghèo, vươn lên làm giàu của người dân địa phương.

Ghé Hoàng Hạ thăm vùng đất mơ

Ghé Hoàng Hạ thăm vùng đất mơ

LCĐT - Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên với núi non hùng vĩ, bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc, Hoàng Hạ còn khiến người phương xa ấn tượng và yêu ngay từ tên gọi đầy thơ mộng.

fb yt zl tw