Từ khóa: "Giải ngân"

24 kết quả

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023

Ngày 14/6, Tỉnh ủy Lào Cai có công văn số 1778-CV/TU gửi các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về đề cao tinh thần trách nhiệm; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023.

Phấn đấu giải ngân 100% vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023

Phấn đấu giải ngân 100% vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2023 và số vốn năm 2022 được kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2023, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm...

fb yt zl tw