Từ khóa: "Du khách nước ngoài"

12 kết quả

Du lịch - Điểm sáng nổi bật, định vị rõ nét thương hiệu Việt Nam

Du lịch - Điểm sáng nổi bật, định vị rõ nét thương hiệu Việt Nam

Du lịch Việt Nam năm 2023 gặt hái được nhiều thành công với những thành tích nổi trội. Các giải thưởng vinh danh hình ảnh điểm đến Việt Nam ở tầm quốc tế đã góp phần định vị rõ nét thương hiệu nước ta trên bản đồ du lịch thế giới. Du lịch là một điểm sáng trong phục hồi kinh tế -xã hội, lan tỏa, cộng hưởng tới nhiều lĩnh vực khác.

fb yt zl tw