Từ khóa: "chứng chỉ"

5 kết quả

Minh bạch văn bằng, chứng chỉ

Minh bạch văn bằng, chứng chỉ

Theo quy định, văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp cấp học hoặc hoàn thành chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của trình độ đào tạo và hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của người học.

"Săn" chứng chỉ ngoại ngữ từ cấp tiểu học

"Săn" chứng chỉ ngoại ngữ từ cấp tiểu học

LCĐT - Ưu tiên được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, cộng điểm, thêm cơ hội đi du học… là những lợi thế mà các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có thể mang lại cho học sinh. Nắm được điều đó, tại Lào Cai, ngày càng nhiều học sinh sớm lên kế hoạch “chinh phục” chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

fb yt zl tw