Đảng bộ huyện Mường Khương: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ

Đảng bộ huyện Mường Khương: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ

Thực hiện thông điệp của tỉnh là “Đoàn kết - kỷ cương - thích ứng linh hoạt - phát triển toàn diện”, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt và khát vọng vươn lên, sau nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương đã giành được nhiều kết quả ấn tượng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Tạo đột phá về hạ tầng giao thông

Tạo đột phá về hạ tầng giao thông

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định: Phát triển kết cấu hạ tầng là 1 trong 2 đột phá, hướng đến đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị lớn; hạ tầng thông tin viễn thông, hạ tầng số.

Vì một Sa Pa phát triển toàn diện, hài hòa

Vì một Sa Pa phát triển toàn diện, hài hòa

Ngày 3/11/1950, huyện Sa Pa (nay là thị xã Sa Pa) hoàn toàn giải phóng, mở đường cho việc thành lập Đảng bộ thị xã vào ngày hôm sau (ngày 4/11/1950). Kể từ đây, trang sử của thị xã Sa Pa bước sang thời kỳ mới, thời kỳ của độc lập, tự do, có sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng, đời sống Nhân dân các dân tộc trên địa bàn ngày càng no ấm, hạnh phúc, xã hội tiến bộ.

Du lịch Lào Cai về đích sớm

Du lịch Lào Cai về đích sớm

Ngành du lịch Lào Cai đặt mục tiêu năm 2023 đón 6 triệu lượt khách, nhưng trong 10 tháng năm nay, tổng lượng khách du lịch đến Lào Cai đã đạt gần 6,5 triệu lượt. Việc tổ chức thành công nhiều sự kiện hấp dẫn và đa dạng hóa sản phẩm du lịch gắn với khai thác tiềm năng, thế mạnh để tạo dấu ấn khác biệt của các địa phương đã góp phần tạo sự bứt phá mạnh mẽ này.

Bắc Hà sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Bắc Hà sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bắc Hà đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, trong 40 chỉ tiêu thành phần thuộc 23 mục tiêu của nghị quyết, có 13/40 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 21/40 chỉ tiêu đạt từ 70% đến dưới 100%; 3/40 chỉ tiêu đạt từ 50% đến dưới 70%; 3/40 chỉ tiêu đạt dưới 50%.

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại Lào Cai

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại Lào Cai

Việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Lào Cai thời gian qua được thực hiện đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Các đề tài, dự án đã bám sát những vấn đề căn bản, cấp thiết, lĩnh vực phù hợp với đặc thù, thế mạnh của tỉnh. Các kết quả nghiên cứu đã góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đề ra chủ trương, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện Đề án 06

Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện Đề án 06

Việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” được Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người tham gia và hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Bát Xát quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Bát Xát quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Ngày 1/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bát Xát khóa XXIII ban hành Đề án 08 về “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận, chính trị; tuyên truyền, vận động và cải tạo tập tục lạc hậu trên địa bàn huyện Bát Xát” giai đoạn 2020 - 2025. Đến nay, những nội dung, nhiệm vụ đề án về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai, với 100% chỉ tiêu đạt tiến độ, yêu cầu.

Thị trấn huyện lỵ Phố Lu (Bảo Thắng).

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bảo Thắng (15/10/1948-15/10/2023): Đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết tâm xây dựng Bảo Thắng là huyện dẫn đầu của tỉnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Thắng lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định rõ chủ đề và mục tiêu tổng quát là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Bảo Thắng là đơn vị dẫn đầu trong các huyện, thị xã của tỉnh”. Đây là trọng trách lớn của Đảng bộ huyện, các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân huyện Bảo Thắng trong giai đoạn hiện nay. 

Mường Khương triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10

Mường Khương triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10

Sáng 4/10, Huyện ủy Mường Khương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16 mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện 9 tháng năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2023.

fb yt zl tw