Từ khóa: "lũ lụt"

9 kết quả

Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có số lượng trẻ em phải chuyển chỗ ở cao nhất do thiên tai

Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có số lượng trẻ em phải chuyển chỗ ở cao nhất do thiên tai

Theo một phân tích mới đây được Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố, trong vòng 6 năm, có 43,1 triệu trẻ em tại 44 quốc gia phải chuyển chỗ ở, tương đương với khoảng 20.000 trẻ em phải chuyển chỗ ở mỗi ngày do các thảm họa liên quan đến thời tiết gây ra. Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia ghi nhận số lượng trẻ em phải chuyển chỗ ở cao nhất.

fb yt zl tw