Lào Cai triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”

Ngày 10/10, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 381 về triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kế hoạch được thực hiện hướng tới triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập” nhằm đảm bảo công tác quản lý theo hướng tập trung, thống nhất trên toàn quốc theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Quyết định 56-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Kế hoạch 381/KH-UBND triển khai 4 nội dung: Hoàn thiện các quy định quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; hệ thống công nghệ thông tin; tuyên truyền, đào tạo, tăng cường năng lực công chức thực hiện việc quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập; tích hợp, kết nối dữ liệu, thống kê, báo cáo dữ liệu.

Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm hiện đại hoá, chuyển đổi số công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, thiết lập cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, các quy trình, quy định phục vụ việc hệ thống hoá, cập nhật, lưu trữ, cung cấp thông tin về bản kê khai, kết luận xác minh tài sản liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và các quy định khác góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

UBND tỉnh yêu cầu cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập phải được cập nhập, lưu trữ, bảo mật và quản lý theo quy định, đảm bảo an toàn thông tin quốc gia; sử dụng công nghệ số vào việc kiểm soát tài sản, thu nhập phải phù hợp với Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính quyền số; ứng dụng số hóa để chuyển đổi công tác kiểm soát tài sản, thu nhập từ việc “kê khai, xác minh” sang “chủ động, kiểm soát, phòng ngừa”. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập đảm bảo thực sự hiệu quả, đúng tiến độ và tiết kiệm.

UBND tỉnh Lào Cai giao Thanh tra tỉnh chủ trì, triển khai Đề án, tiếp nhận, quản lý, khai thác, vận hành, kết nối, liên thông Cơ sở dữ liệu đảm bảo tính xác thực, đầy đủ, kịp thời và bảo vệ Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập trong phạm vi toàn tỉnh theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin sau khi có hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Lào Cai triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản số 775/UBND-VX ngày 21/2/2024 giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Tăng tốc chuyển đổi xanh

Tăng tốc chuyển đổi xanh

Tiến tới chuyển đổi xanh, Việt Nam đã có nhiều chính sách nhằm tạo tiền đề, bắt kịp với xu thế hội nhập quốc tế, trong đó có lĩnh vực giao thông vận tải, chuyển đổi năng lượng.

fb yt zl tw