Từ khóa: "Dân số"

8 kết quả

Bảo đảm công bằng trong giải quyết chế độ, chính sách cho viên chức y tế, dân số

Bảo đảm công bằng trong giải quyết chế độ, chính sách cho viên chức y tế, dân số

Bộ Y tế cho biết đã nhận được kiến nghị của một số địa phương, đơn vị và cá nhân về việc viên chức dân số ngoài nhiệm vụ chính về công tác dân số còn được phân công nhiệm vụ có yêu cầu trình độ chuyên môn y tế nhưng không được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề do không được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp y tế.

Kiểm tra thực hiện Đề án 07 và Kế hoạch số 09 tại huyện Mường Khương

Kiểm tra thực hiện Đề án 07 và Kế hoạch số 09 tại huyện Mường Khương

Sáng 11/8, Đoàn công tác của UBND tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 09/KH-UBND ngày 8/3/2021 của UBND tỉnh về “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn huyện Mường Khương.

fb yt zl tw