Từ khóa: "bán trú"

6 kết quả

Chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh: Kiểm soát chặt chẽ, tránh hình thức

Chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh: Kiểm soát chặt chẽ, tránh hình thức

Gần đây, liên tiếp những vụ việc không đảm bảo khẩu phần ăn cũng như an toàn thực phẩm xảy ra trong bữa ăn bán trú tại một số trường học đã gây bức xúc trong dư luận xã hội, dấy lên những lo ngại của phụ huynh học sinh về quy trình kiểm soát chất lượng bữa ăn tại các nhà trường.

fb yt zl tw