Ban hành bộ chỉ số mới về đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh vừa có Quyết định 3019/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 7/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 2.jpg
Tỷ lệ người dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 là một trong những chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số tại các địa phương.

Các chỉ số thành phần trong Bộ chỉ số theo Quyết định số 2644/QĐ-UBND được xác định dựa trên yêu cầu của từng nhiệm vụ trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 20-NQ/TU, Quyết định 1634/QĐ-UBND và các chương trình, kế hoạch triển khai chuyển đổi số các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế chuyển đổi số, cũng như các văn bản pháp lý mới ban hành của Trung ương, bộ chỉ số cần được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình, bám sát các nhiệm vụ phát sinh với mục tiêu phản ánh đầy đủ hoạt động chuyển đổi số của toàn bộ hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp.

Bộ chỉ số theo Quyết định 3019/QĐ-UBND bổ sung các chỉ tiêu về hạ tầng cấp tỉnh, huyện, xã theo Quyết định số 885/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 2516/BTTTT-CĐSQG ngày 30/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ tiêu và phương pháp đánh giá, xét công nhận mức độ chuyển đổi số cấp xã và cấp huyện giai đoạn 2023 - 2025.

Hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 2.2.jpg
Tuyên truyền về định danh điện tử mức độ 2 tại huyện Bảo Thắng.

Bộ chỉ số mới được ban hành cũng sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến liên quan đến chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Đồng thời, rà soát, bổ sung các chỉ tiêu về ứng dụng chuyển đổi số theo thực tế: tỷ lệ người dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 2; tỷ lệ cài đặt VNeID, VssID, Lào Cai số….

Bộ chỉ số được đánh giá theo nguyên tắc: Việc đánh giá mức độ chuyển đổi số phải đảm bảo tính công khai, khách quan, minh bạch, phản ánh đúng thực trạng, kết quả chuyển đổi số của từng cơ quan, đơn vị, địa phương tại thời điểm đánh giá; cho phép các cơ quan, đơn vị có thể tự đánh giá và đối chiếu với kết quả đánh giá của UBND tỉnh thông qua việc công khai phương pháp đánh giá, cách tính điểm đối với từng nội dung đánh giá.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Lào Cai triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản số 775/UBND-VX ngày 21/2/2024 giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

fb yt zl tw