Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 2, 5/12/2022, 07:12 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Văn Bàn: Hội thảo xây dựng nhãn hiệu lợn đen bản địa và cá nước lạnh

LCĐT - Sáng 24/11, UBND huyện Văn Bàn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Viện Thổ nhưỡng nông hóa, Viện Khoa học và Công nghệ phát triển Nông lâm nghiệp tổ chức Hội thảo xây dựng nhãn hiệu tập thể “Lợn đen bản địa Văn Bàn” và xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Cá nước lạnh Văn Bàn”.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 30 đại biểu các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân có sản phẩm tham gia dự án.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được đại diện Ban Chủ nhiệm của 2 dự án (xây dựng nhãn hiệu tập thể “Lợn đen bản địa Văn Bàn” và xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Cá nước lạnh Văn Bàn”) trình bày các nội dung: Thống nhất tổ chức chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận; xác định các tiêu chí chứng nhận sản phẩm; thiết kế, lựa chọn, thống nhất logo nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận; thống nhất bản đồ vùng sản xuất sản phẩm; quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận.

Các nội dung trình bày nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sở hữu trí tuệ, chủ động xây dựng, khai thác, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ; ngăn chặn những hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép đối với sản phẩm đã được bảo hộ, góp phần gia tăng giá trị kinh tế của hàng hóa, dịch vụ và mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng thu nhập cho người sản xuất, kinh doanh.

Tại hội thảo đã có 12 lượt ý kiến đóng góp từ các đại biểu tập trung vào các nội dung: Xác định rõ nguồn giống lợn đen Văn Bàn; chỉnh sửa hình ảnh logo; thống nhất quy chế đăng ký, quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể cho 2 sản phẩm lợn đen và cá nước lạnh. Bên cạnh đó, hội thảo đã thống nhất giao cho Hội Nông dân huyện Văn Bàn là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể “Lợn đen và Cá nước lạnh Văn Bàn”.

Việc đăng ký nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận sẽ là một công cụ hữu hiệu cho sự phát triển, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, nhà sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết