Báo Lào Cai
Chủ nhật, 19/9/2021, 11:46 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

Khẩn trương sắp xếp nơi ở an toàn cho 16 hộ dân thôn Vả Thàng có nguy cơ cao ảnh hưởng của thiên tai

LCĐT - UBND tỉnh vừa có Văn bản số 4410/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 về việc khẩn trương sắp xếp dân cư vùng thiên tai thôn Vả Thàng, xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Mường Khương khẩn trương sắp xếp 16 hộ dân có nguy cơ cao ảnh hưởng của thiên tai đến nơi ở an toàn theo hình thức xen ghép.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Để đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân vùng thiên tai thôn Vả Thàng, trước mắt, giao UBND huyện Mường Khương khẩn trương sắp xếp 16 hộ dân có nguy cơ cao ảnh hưởng của thiên tai (hiện tượng đá lăn) đến nơi ở an toàn theo hình thức xen ghép xong trước ngày 30/9/2021. Nguồn kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 9/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Phòng chống thiên tai) bố trí kinh phí để thực hiện dự án sắp xếp dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh. 

Trước đó, UBND huyện Mường Khương đã có văn bản số 891/BC-UBND ngày 13/9/2021 về việc báo cáo tình hình đá lăn tại thôn Vả Thàng, xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương gửi UBND tỉnh. Cụ thể, do ảnh hưởng thời tiết mưa kéo dài trên địa bàn huyện, chiều tối 5/9/2021 tại thôn Vả Thàng, xã Tung Chung Phố (Mường Khương) đã xảy ra hiện tượng đá lăn từ phía trên núi xuống (tảng đá có kích thước 1m3) làm dập mép đường bê tông liên thôn và vỡ thành 4 tảng nhỏ lăn xuống, cách nhà ở của một số hộ gia đình của thôn Vả Thàng đang sinh sống 30m-40m gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất của nhân dân. Qua kiểm tra thực địa tại vị trí tảng đá đã lăn xuống, hiện còn 1 tảng đá cũng có kích thước như tảng đá đã lăn xuống phía dưới thôn Vả Thàng đang tiếp tục có hiện tượng trượt, lăn.

Những hộ dân thôn Vả Thàng có nguy cơ cao ảnh hưởng của thiên tai (hiện tượng đá lăn).

Ngay sau khi xảy ra hiện tượng đá lăn tại thôn Vả Thàng, UBND huyện Mường Khương đã chỉ đạo UBND xã Tung Chung Phố thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, huy động các lực lượng của xã tuyên truyền, vận động 16 hộ gia đình nằm trong khu vực có hiện tượng đá lăn di chuyển ngay đến vị trí khác an toàn trong thôn để đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân. Cắm biển cảnh báo tại khu vực xảy ra hiện tượng đá lăn để nhân dân canh tác sản xuất và phương tiện qua lại khu vực này biết phòng, tránh.

Về công tác khắc phục, UBND huyện Mường Khương đã chỉ đạo các ngành của huyện và UBND xã Tung Chung Phố trước mắt đã tổ chức di chuyển tạm thời 16 hộ nằm trong khu vực xảy ra đá lăn đến ở nhà của các hộ khác an toàn trong thôn Vả Thàng. Đồng thời, đề xuất với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, hiện tại đang là thời điểm mùa mưa, bão nên mức độ nguy hiểm tại khu vực thôn Vả Thàng, xã Tung Chung Phố ngày càng cao; để sớm di chuyển nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm do hiện tượng đá lăn, ổn định cuộc sống, sản xuất; UBND huyện Mường Khương đề nghị UBND tỉnh, các ngành chức năng của tỉnh xem xét bố trí kinh phí để bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 51 hộ của thôn Vả Thàng, xã Tung Chung Phố trong năm 2021, trong đó đặc biệt ưu tiên kinh phí bố trí, sắp xếp di chuyển trước cho 16 hộ gia đình của thôn, trong đó: 9 hộ thuộc diện hộ nghèo, 7 hộ thuộc hộ cận nghèo đang nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra đá lăn, bố trí sắp xếp ổn định tại điểm dự án mới đã được quy hoạch, nhằm khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn về người, tài sản của nhân dân.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết