Từ khóa: "Trịnh Tường"

5 kết quả

Khởi sắc giáo dục vùng cao

Khởi sắc giáo dục vùng cao

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, trong đó Người chỉ rõ mục đích của thi đua ái quốc là “diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”. Làm theo lời Bác, hơn 70 năm qua, đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai ra sức học tập, nâng cao kiến thức.

Tận tình giúp dân

Tận tình giúp dân

Khi những cây quế cuối cùng được trồng trên triền đồi cũng báo hiệu ngày nghỉ cuối tuần của Thượng úy QNCN Nguyễn Xuân Tiến, nhân viên quân khí Đội Sản xuất và Xây dựng cơ sở chính trị số 1 (Đội 1), Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 345, Quân khu 2 khép lại.

fb yt zl tw