Từ khóa: "Phát triển kinh tế"

5 kết quả

Thanh niên biên giới phát triển kinh tế

Thanh niên biên giới phát triển kinh tế

Ở nơi biên giới huyện Mường Khương đang ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế, từng bước chinh phục những vùng đất khó, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Điểm tựa của nông dân Mường Khương

Điểm tựa của nông dân Mường Khương

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Mường Khương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên, nông dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống nhờ việc phát huy hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân.

fb yt zl tw