Từ khóa: "Cu Ba"

4 kết quả

Hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam - Cuba

Hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam - Cuba

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; trao đổi kinh nghiệm chuyên môn; giao lưu sĩ quan trẻ hai nước; công nghiệp quốc phòng; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; quân y; công tác Đảng, công tác chính trị...

fb yt zl tw