Từ khóa: "Cháy rừng"

10 kết quả

Nắng nóng đặc biệt gay gắt sắp bao phủ Lào Cai

Nắng nóng đặc biệt gay gắt sắp bao phủ Lào Cai

Dự báo từ ngày 18/4, các địa phương vùng thấp và khu vực phía Tây của tỉnh xảy ra đợt nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, sau nắng nóng gia tăng về cường độ và đạt mức gay gắt đến đặc biệt gay gắt.

fb yt zl tw