Cần thiết sửa đổi Luật Căn cước công dân, tạo bước đột phá về chuyển đổi số

Ngày 14/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Theo đó, đa số ý kiến nhất trí với việc sửa đổi Luật Căn cước công dân để khắc phục bất cập, vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý và bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) nhằm tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện, tạo bước đột phá về chuyển đổi số.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) nhằm tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện, tạo bước đột phá về chuyển đổi số.

Trình bày Tờ trình dự án Luật Căn cước công dân, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, qua hơn 7 năm thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Căn cước công dân hiện hành đã bộc lộ một số bất cập, khó khăn, vướng mắc cần sớm được khắc phục.

Đến nay, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Do đó, cần thiết phải sửa đổi Luật hiện hành để tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện, tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta.

Để cụ thể hoá một số chính sách được đầy đủ, chặt chẽ, bảo đảm tính bao quát và phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật, Chính phủ đã chỉnh lý tên gọi của dự án Luật từ Luật Căn cước công dân (sửa đổi) thành Luật Căn cước.

Dự thảo Luật gồm 7 chương, 46 điều, so với Luật hiện hành đã sửa đổi 39/39 điều, bổ sung mới 7 điều.

Cụ thể, về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Luật quy định theo hướng quy định về căn cước, Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở Dữ liệu căn cước; thẻ căn cước; giấy chứng nhận căn cước; căn cước điện tử; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung một số từ ngữ giải thích các khái niệm cho phù hợp với nội dung, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và tạo thuận lợi cho việc áp dụng…

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Căn cước, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới nêu rõ Thường trực Ủy ban nhất trí về sự cần thiết xây dựng Luật Căn cước nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đồng thời, đơn giản hóa thủ tục hành chính và giấy tờ công dân, tạo thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự của công dân; khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện, tạo bước đột phá về chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận về Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận về Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Để việc xây dựng, ban hành Luật Căn cước được chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; sớm hoàn thiện ứng dụng tài khoản định danh điện tử; kết nối, chia sẻ Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư tới các bộ, ngành, địa phương, nhất là bảo đảm việc khai thác thông tin trong Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của chính quyền cơ sở cấp xã, cấp huyện, của các tổ chức được giao thực hiện dịch vụ công…

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết đa số ý kiến đều nhất trí sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Căn cước công dân 2014. Hồ sơ dự án Luật về cơ bản bảo đảm các yêu cầu của theo Điều 64 của Luật Ban hành bản quy phạm pháp luật, thể hiện rõ 4 nhóm chính sách đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5.

Tuy nhiên, Ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát các nội dung của dự thảo Luật với các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành để bảo đảm tính thống nhất, tuân thủ Hiến pháp; đánh giá kỹ tác động của các chính sách, các quy định mới và bảo đảm tính khả thi khi Luật được ban hành, bảo đảm đúng với chủ trương của Đảng.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vấn đề đã chín, đã rõ, được thực tiễn kiểm nghiệm và có sự đồng thuận, thống nhất thì kiên quyết làm và luật hóa. Những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ và chưa có sự thống nhất cao thì tiếp tục nghiên cứu để thí điểm đến khi có đủ cơ sở thì luật hóa.

Báo Điện tử Chính phủ

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ra mắt mạng lưới khởi nghiệp gắn với chuyển đổi số trong cộng đồng sinh viên

Ra mắt mạng lưới khởi nghiệp gắn với chuyển đổi số trong cộng đồng sinh viên

Trong 2 ngày 13 và 14/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Mạng lưới các câu lạc bộ Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số miền nam (Hub Network HCMC) phối hợp Câu lạc bộ Khởi nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng (SC TDTU) tổ chức chương trình Hub Forum, với chủ đề “Leading in Emerging Techs”. 

Liên thông Sổ sức khỏe điện tử với VNEID: Cần thống nhất quy chế phối hợp 3 bên

Liên thông Sổ sức khỏe điện tử với VNEID: Cần thống nhất quy chế phối hợp 3 bên

Triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (Đề án 06), Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và C06-Bộ Công an đã phối hợp để tích hợp hồ sơ y tế vào Sổ sức khỏe điện tử cá nhân và liên thông dữ liệu với ứng dụng VNEID.

Sổ tay Hướng dẫn bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Sổ tay Hướng dẫn bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và trên cơ sở tài liệu hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông gửi tới các cơ quan, đơn vị, địa phương tài liệu: Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1.0).

Chuyển đổi số để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời

Chuyển đổi số để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời

Ngày 10/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá các hoạt động chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024. Với thông điệp “Kết nối - Chia sẻ - Đồng hành”, hội nghị thể hiện sự chỉ đạo mạnh mẽ của Bộ Y tế trong việc kết nối giữa Trung ương và địa phương trong công tác chuyển đổi số y tế.

fb yt zl tw