Báo Lào Cai
Thứ 5, 27/1/2022, 20:38 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

Giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài đạt 25,1%

LCĐT - Theo UBND tỉnh, 9 tháng năm 2021, giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài đạt 127,041 tỷ đồng, bằng 25,1% so với kế hoạch đã điều chỉnh nội bộ, bằng 34,1% so với kế hoạch vốn đang đề nghị Trung ương điều chỉnh giảm.

Đường kết nối ga Phố Mới - Bảo Hà đang được gấp rút hoàn thiện.

Đối với kế hoạch vốn 2020 kéo dài, chuyển nguồn sang năm 2021, lũy kế giải ngân đến 30/9/2021 đạt 85,291 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch vốn kéo dài (trong đó: Vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương 71,513 tỷ đồng; vốn vay lại Chính phủ vay nước ngoài 13,498 tỷ đồng; vốn đối ứng ngân sách trung ương 280 triệu đồng).

Một số khó khăn, vướng mắc hiện nay khiến tiến độ giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài khá chậm là do tác động của dịch COVID-19, hầu hết hoạt động của các dự án ODA gắn với yếu tố nước ngoài (từ khâu huy động chuyên gia, tư vấn giám sát, thống nhất với nhà tài trợ đối với từng hoạt động và kế hoạch của dự án, tổ chức đấu thầu) đều bị ảnh hưởng. Thiếu nhân công, thời tiết không thuận lợi, dẫn tới việc tổ chức thi công rất khó khăn làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các dự án ODA, bị chậm hơn so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, những tháng đầu năm, các chủ đầu tư ưu tiên tập trung giải ngân vốn kéo dài từ năm 2020 chuyển sang. Một số dự án ODA được Trung ương cấp vốn muộn do giải ngân dựa trên kết quả; một số dự án điều chỉnh, bổ sung, trong đó có nhiều thủ tục, trình tự phải xin ý kiến Trung ương và nhà tài trợ nên mất nhiều thời gian.

Tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các chủ dự án sử dụng vốn ODA khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán cho các nội dung công việc đã có khối lượng thực hiện để thanh toán ngay cho nhà thầu, tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu thầu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021 được giao. Đồng thời đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về mặt thời gian đối với các thủ tục thực hiện tại các bộ, ngành Trung ương như: đơn xin rút vốn, điều chỉnh, bổ sung, gia hạn dự án... và đặc biệt có ý kiến với các Nhà tài trợ sớm xem xét, rút ngắn thời gian đối với các bước trong quá trình thực hiện dự án.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết