Báo Lào Cai
Thứ 5, 27/1/2022, 21:49 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

100 điều nên biết về Cách mạng Tháng Tám 1945

LCĐT - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi đầu tiên của Nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay Nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn 80 năm Nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít...

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bối cảnh lịch sử, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử... của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trân trọng gửi đến bạn đọc cuốn sách 100 điều nên biết về Cách mạng Tháng Tám 1945 của tác giả Hà Nguyễn, sách do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành quý IV năm 2020.

100 điều nên biết về Cách mạng Tháng Tám 1945 giới thiệu một phần nào bức tranh toàn cảnh kỳ vĩ ấy. Cuốn sách cập nhật, chuyển soạn các kết quả nghiên cứu mới nhất, những cách nhìn khoa học và khách quan, cụ thể và toàn diện về cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.

100 điều nên biết về Cách mạng Tháng Tám 1945 cung cấp cho bạn đọc những kiến thức vừa tổng hợp, vừa cụ thể, vừa bao quát, vừa chi tiết về những vấn đề mấu chốt liên quan đến cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám năm 1945 như: Chủ nghĩa phát xít đã hình thành trên thế giới như thế nào; Nguyên nhân dẫn đến bùng phát cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2; Sự chuyển biến của Đảng Cộng sản Đông Dương từ sau Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII; Sự kiện Nhật Bản đầu hàng đồng minh đã mở ra thời cơ cách mạng ở Việt Nam; Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám; Bản Tuyên ngôn độc lập ra đời trong hoàn cảnh như thế nào; Sức mạnh đại đoàn kết, ý nghĩa thực tiễn, ý nghĩa nhân văn quốc tế của Cách mạng Tháng Tám năm 1945...

100 điều nên biết về Cách mạng Tháng Tám 1945 sẽ là nhịp cầu nối liền bạn đọc về với lịch sử và văn hóa dân tộc.

Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Lào Cai, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết