Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới

Sáng 13/6, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo các Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

1000017811.jpg
Quang cảnh hội nghị.
z5534355436423_399854fc962adedae15bd419ecd8bdc8.jpg
Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng và luôn luôn đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, cộng đồng cần nhận thức đầy đủ vị trí và tầm quan trọng của BHYT. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, công tác khám - chữa bệnh BHYT ngày càng được nâng cao về chất lượng, tinh thần thái độ phục vụ; đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, công tác BHYT đã có sự chuyển biến tích cực. Nhận thức của người dân, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của việc tham gia BHYT ngày càng được nâng lên. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhất là doanh nghiệp trong việc đóng, nộp BHYT cho người lao động có chuyển biến tích cực. Chất lượng phục vụ của ngành y tế đối với công tác khám - chữa bệnh BHYT ngày càng đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

z5534422958252_8b96aee5e3a8555f7cc2c9a268d7dcad.jpg
Người dân tham gia BHYT được hưởng hỗ trợ chi phí khám - chữa bệnh.

Số người tham gia BHYT tăng dần, tỷ lệ bao phủ BHYT giai đoạn 2020 - 2024 đạt 96,1% (tăng 2,3% so với giai đoạn 2009 - 2014). Kinh phí chi trả cho người có thẻ BHYT từ nguồn quỹ BHYT tăng dần hằng năm; chi phí khám - chữa bệnh BHYT giai đoạn 2020 - 2024 tăng gấp 1,97 lần so với chi phí khám - chữa bệnh BHYT giai đoạn 2009 - 2014.

z5534423047966_180ee30f49039bbeafcc818b89e89982.jpg
Sử dụng căn cước công dân gắn chip trong đăng ký khám - chữa bệnh tạo thuận lợi cho người dân đến khám - chữa bệnh tại bệnh viện.

Công tác cải cách hành chính trong hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH) được đẩy mạnh; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khám - chữa bệnh và thanh toán chi phí khám - chữa bệnh BHYT, giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân, đáp ứng ngày càng tốt hơn khả năng phục vụ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về BHYT trong thực hiện chế độ, chính sách BHYT được thực hiện tốt; quản lý tốt đối tượng tham gia BHYT; quản lý, sử dụng Quỹ BHYT từng bước chặt chẽ, hiệu quả.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW vẫn tồn tại một số hạn chế như: một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị một cách hiệu quả; công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT chưa đạt hiệu quả cao; công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan BHXH trong việc triển khai thực hiện chính sách BHYT, khám - chữa bệnh BHYT có thời điểm, có nội dung chưa thường xuyên, hiệu quả không như mong muốn.

Tình trạng nợ, chậm đóng BHXH, BHYT của một số doanh nghiệp sử dụng lao động vẫn diễn ra gây ảnh hưởng đến quyền lợi, chất lượng cuộc sống của người lao động. Đội ngũ cán bộ làm công tác giám định BHYT còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ nên có thời điểm chưa bao quát hết công việc. Năng lực tuyên truyền, hiểu biết về chế độ, chính sách BHYT của các đại lý và đội ngũ cộng tác viên còn hạn chế nên chưa thể vận động, thu hút được tối đa người tham gia BHXH và BHYT…

z5534372362785_9db93a832316bbc8ab3ee25da93b3a0c.jpg
Ông Đường Minh Tấn, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu về kết quả phát triển BHYT 15 năm qua, đồng thời nêu một số đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển BHYT.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá, tích cực thảo luận về thực hiện các chính sách BHYT, công tác thông tin tuyên truyền, công tác quản lý nhà nước về BHYT, quản lý Quỹ BHYT, công tác khám - chữa bệnh BHYT, công tác phát triển BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh. Các ngành, đơn vị, địa phương đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập, khó khăn để triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác BHYT trong thời gian tiếp theo.

z5534355428350_d141f4dec56bb76cc338fea9c5fb8b56.jpg
Đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền; các ban, sở, ngành triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong tuyên truyền, quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách BHYT. Tiếp tục quán triệt thực hiện các nội dung Chỉ thị 38-CT/TW, Chỉ thị 17-CT/TU ngày 29/11/2011 của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với công tác BHYT. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia BHYT, nhất là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm người không được ngân sách nhà nước hỗ trợ thẻ BHYT.

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám - chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi, đáp ứng nhu cầu khám - chữa bệnh của người tham gia BHYT; giáo dục nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ thầy thuốc, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân. Ngành y tế tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho tỉnh cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích đội ngũ y bác sỹ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công tác khám - chữa bệnh. Ngành BHXH cần nghiên cứu, tham mưu làm tốt công tác quản lý quỹ BHYT; phối hợp thực hiện chi trả đúng, chi đủ các quyền lợi của người tham gia BHYT. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền nâng cao tỷ lệ che phủ BHYT trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi số trong quản lý, thực hiện, thanh toán, quyết toán chi phí khám - chữa bệnh BHYT; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm Quỹ BHYT; tăng cường phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT, đồng thời xem xét, chỉ đạo, tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác BHYT.

1000017810 (1).jpg
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW.
1000017809.jpg
Trao Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, 6 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới" đã được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Dịp này, 15 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT được nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17/7): Đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày trời nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17/7): Đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày trời nắng

Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn Lào Cai, đêm nay và ngày mai, do chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh mây thay đổi, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, ngày trời nắng, vùng cao đêm về sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét.

Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà người có công trên địa bàn huyện Bảo Thắng

Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà người có công trên địa bàn huyện Bảo Thắng

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), chiều 16/7, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Bảo Thắng.

Thời tiết ngày 16/7: Mưa to diện rộng trên cả nước

Thời tiết ngày 16/7: Mưa to diện rộng trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/7, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Tây Nguyên với lượng mưa từ 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Liên tiếp xảy ra sạt lở đất: Cần kịp thời cảnh báo thiên tai

Liên tiếp xảy ra sạt lở đất: Cần kịp thời cảnh báo thiên tai

Mới đây, tình trạng sạt lở đất xảy ra tại một số địa phương của tỉnh Hà Giang, Lâm Đồng... đã gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng, cuộc sống và sản xuất của người dân. Các địa phương cần phải đề phòng lũ quét, sạt lở đất, hạn chế tối đa tác động của loại hình thiên tai.

Đoàn công tác tỉnh Lào Cai dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Đoàn công tác tỉnh Lào Cai dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

Chiều 15/7, Đoàn công của tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ; viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 và Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (16/7): Đêm có mưa rải rác, ngày trời nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (16/7): Đêm có mưa rải rác, ngày trời nắng

Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn Lào Cai, đêm nay và ngày mai, do chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp trên biển, kết hợp với hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh dần, thời tiết các địa phương trong tỉnh mây thay đổi, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; ngày trời nắng; vùng cao đêm về sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét.

Ghi nhận ca nghi bạch hầu, ngành y tế khẩn trương triển khai các biện pháp phòng dịch

Ghi nhận ca nghi bạch hầu, ngành y tế khẩn trương triển khai các biện pháp phòng dịch

Ngày 13/7, Trung tâm Y tế huyện Bảo Thắng nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng ghi nhận 1 bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, địa chỉ thường trú ở xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị y tế địa phương tiến hành điều tra, xác minh.

Cần lưu ý điểm gì khi trẻ mắc bệnh bạch hầu

Cần lưu ý điểm gì khi trẻ mắc bệnh bạch hầu

Bệnh bạch hầu ở trẻ em có xu hướng xuất hiện theo mùa, khoảng tháng 8 đến tháng 10 hằng năm. Bác sĩ khuyến cáo, ngay cả khi trẻ được chữa khỏi bệnh bạch hầu vẫn cần theo dõi sát sao trẻ vì biến chứng vẫn có thể xảy ra.  

fb yt zl tw