Từ khóa: "Nông nghiệp"

10 kết quả

Phát huy vai trò Hội Nông dân góp phần kiến tạo cho sự phát triển của tỉnh

Phát huy vai trò Hội Nông dân góp phần kiến tạo cho sự phát triển của tỉnh

Trong nhiệm kỳ qua, với vai trò là tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân, hội nông dân các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; có những bước tiến trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Sáng 28/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP (Nghị định 98) và thực hiện kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đặc hữu của tỉnh Lào Cai năm 2023.

fb yt zl tw