Từ khóa: "Lương thực"

3 kết quả

Khai mạc hội nghị toàn cầu về lương thực, thực phẩm bền vững lần thứ 4

Khai mạc hội nghị toàn cầu về lương thực, thực phẩm bền vững lần thứ 4

Ngày 24/4, Hội nghị toàn cầu lần thứ 4 hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững với chủ đề “Cùng nhau chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm lành mạnh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh khủng hoảng mới” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng cai tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội.

fb yt zl tw