Từ khóa: "lâm nghiệp"

17 kết quả

Nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc từ phát triển kinh tế rừng

Nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc từ phát triển kinh tế rừng

Bảo Thắng là huyện miền núi biên giới của tỉnh Lào Cai có 20 dân tộc cùng sinh sống. Nhờ sự hỗ trợ từ các chương trình của Chính phủ và chủ trương trồng những cây có giá trị kinh tế cao, vận dụng linh hoạt chính sách giao đất, giao rừng đã tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, từ một huyện khó khăn, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã được cải thiện về kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường.

Chắc chắn hoàn thành mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng

Chắc chắn hoàn thành mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng

Mặc dù mới qua nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhưng có thể khẳng định mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng chắc chắn hoàn thành. Để làm rõ nội dung này, phóng viên Báo Lào Cai đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Ngày 8/3, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Vĩnh Yên tự tin “về đích” nông thôn mới

Vĩnh Yên tự tin “về đích” nông thôn mới

Đến năm 2023, xã Vĩnh Yên (Bảo Yên) đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới, có 5/9 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Phấn đấu “về đích” xã nông thôn mới vào quý II/2024, cấp ủy đảng, chính quyền xã đang huy động các nguồn lực để đạt 2 tiêu chí còn lại.

Xanh thắm rừng biên cương

Xanh thắm rừng biên cương

Với mục tiêu “giữ rừng, giữ đất, giữ nước, giữ dân và giữ biên giới”, tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai nhiều giải pháp bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Sáng 9/5, tại tỉnh Lào Cai, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị “Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Hiệu quả xã hội hóa trồng rừng

Hiệu quả xã hội hóa trồng rừng

Thực hiện hiệu quả việc xã hội hóa trồng rừng, tỉnh Lào Cai đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung, quy mô hàng hóa mang lại thu nhập cao cho người dân, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng.

fb yt zl tw