Từ khóa: "lâm nghiệp"

4 kết quả

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Sáng 9/5, tại tỉnh Lào Cai, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị “Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Hiệu quả xã hội hóa trồng rừng

Hiệu quả xã hội hóa trồng rừng

Thực hiện hiệu quả việc xã hội hóa trồng rừng, tỉnh Lào Cai đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung, quy mô hàng hóa mang lại thu nhập cao cho người dân, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng.

fb yt zl tw