Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai về hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Chiều 13/6, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình tổ chức thực hiện và việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW và Kết luận số 82-KL/TW.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự hội nghị, phía Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác, phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

6916.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Kết luận 82-KL/TW về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp do đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại buổi làm việc đánh giá: Công tác sắp xếp, đổi mới các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30 và Kết luận số 82 của Bộ Chính trị rất cần thiết, phù hợp với tiến trình đổi mới của đất nước, nhằm quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, tài nguyên rừng, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Hết năm 2017, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành sắp xếp, cổ phần hóa các công ty nông, lâm nghiệp theo đúng tiến độ và được Chính phủ tuyên dương là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước.

6881.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung liên quan; chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các ngành liên quan cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động, chỉ thị, đề án, kế hoạch thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đối với tiến trình cổ phần hóa và sắp xếp đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp và nông, lâm trường quốc doanh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời, thể chế hóa xây dựng các chương trình đề án thực hiện nghị quyết, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

6896.jpg
6900.jpg
Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Trước thời điểm sắp xếp, đổi mới, tỉnh Lào Cai còn 4 công ty nông, lâm nghiệp nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, gồm: Công ty TNHH Một thành viên Chè Thanh Bình, Công ty TNHH Một thành viên Chè Phong Hải, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bảo Yên và Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Văn Bàn. Tỉnh đã xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới cụ thể đối với Công ty TNHH Một thành viên Chè Thanh Bình và Công ty TNHH Một thành viên Chè Phong Hải chuyển thành công ty cổ phần Nhà nước không nắm giữ cổ phần; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bảo Yên và Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Văn Bàn tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

6892.jpg
6888.jpg
Đại biểu các sở, ngành của tỉnh phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 30 và Kết luận số 82 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh; phân tích cụ thể một số ưu điểm, tồn tại, hạn chế đối với các công ty nông, lâm nghiệp của tỉnh.

Để việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, Tỉnh ủy Lào Cai kiến nghị, đề xuất với Ban Cán sự Đảng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, có cơ chế, chính sách đặc thù cho các công ty nông, lâm nghiệp, trong đó hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật… để quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực hiện có; xem xét hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho tỉnh với 70% kinh phí để thực hiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Quyết định 32/QĐ-TTg ngày 7/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ (khoảng 157,8 tỷ đồng), bởi Lào Cai là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn, khả năng bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương còn hạn chế.

Kiến nghị với Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có cơ chế, tạo điều kiện để các công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp được Nhà nước giao quản lý nhiều diện tích tự nhiên tham gia thị trường bán tín chỉ các-bon, được trả phí hấp thụ, lưu trữ các-bon từ rừng.

6906.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Nghị quyết số 30 rất quan trọng, xác định chi tiết, cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp... Tỉnh ủy Lào Cai đã tích cực triển khai thực hiện bài bản từ khâu quán triệt nội dung nghị quyết đến lập kế hoạch, xây dựng các đề án, tổ chức thực hiện...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng việc sắp xếp, đổi mới phải đảm bảo hiệu quả, cần nghiên cứu chuyển đổi mô hình công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cho phù hợp để khai thác lợi thế và phát triển. Trên thực tế đang xảy ra tình trạng chồng lấn về đất rừng giữa các công ty lâm nghiệp với người dân, muốn giải quyết tận gốc vấn đề phải tiến hành đo đạc, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về đất đai. Đồng chí đề nghị bộ, ngành Trung ương quan tâm xem xét nội dung này để địa phương có cơ sở giải quyết dứt điểm, tạo thuận lợi trong công tác quản lý.

6868.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế Trung ương cho rằng buổi làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp đoàn công tác có những đánh giá xác thực vào báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, những ý kiến trao đổi, thảo luận của tỉnh Lào Cai đã cung cấp thêm những kiến nghị căn cơ nhất, đổi mới nhất, giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình thực hiện nghị quyết. Đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu, chỉ đạo có những giải pháp khắc phục, nhằm phát huy vai trò, tầm quan trọng của các công ty lâm nghiệp những năm tới, góp phần giữ rừng ở những nơi có tầm quan trọng chiến lược về quốc phòng - an ninh.

Trước đó, Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bảo Yên và Công ty Cổ phần Chè Phong Hải.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thi đua Quyết thắng tạo động lực để Lào Cai phát triển toàn diện

Thi đua Quyết thắng tạo động lực để Lào Cai phát triển toàn diện

Những năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai luôn được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện toàn diện, đồng bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo sức lan tỏa to lớn, đã trở thành động lực để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế của tỉnh.

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm cùng Chủ tịch Đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm cùng Chủ tịch Đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen

Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, đường lối của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) dẫn dắt bởi Chủ tịch Hun Sen, Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa với vai trò và vị thế ngày càng được nâng cao ở khu vực và thế giới.

Bắc Hà: Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội vượt mục tiêu đề ra

Bắc Hà: Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội vượt mục tiêu đề ra

Ngày 12/7, HĐND huyện Bắc Hà khóa X tổ chức kỳ họp thứ 19. Một trong những nội dung quan trọng được bàn thảo tại kỳ họp là đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024.

Phát triển du lịch phải có sự tiên phong của các doanh nghiệp bản địa

Phát triển du lịch phải có sự tiên phong của các doanh nghiệp bản địa

Đó là một trong những kết luận, chỉ đạo của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai khi chủ trì Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch nhân kỷ niệm 64 năm ngày Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2024) tổ chức chiều 12/7.

Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Vào lúc 13h35 chiều 12/7 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến Sân bay quốc tế Phnom Penh ở thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 12-13/7 theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 13/7

Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 13/7

Chiều 12/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức đại hội đã chủ trì tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh giai đoạn 2019 - 2024.

Lan tỏa tinh thần "Học không bao giờ cùng"

Lan tỏa tinh thần "Học không bao giờ cùng"

"Để không bị tụt hậu, chúng ta phải cùng chung tay xây dựng thành công xã hội học tập. Đây là nền tảng quan trọng giúp chúng ta có đầy đủ điều kiện, tri thức xây dựng đất nước và nâng tầm vóc quốc gia trong thời kỳ toàn cầu hóa, mở cửa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng", Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu rõ.

Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai dâng hương tại các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai dâng hương tại các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Sáng 12/7, Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai do đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Hà Giang nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

196 tác phẩm vào Chung khảo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

196 tác phẩm vào Chung khảo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Hội nghị triển khai chấm chung khảo cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung Ương đã diễn ra sáng 12/7, tại trụ sở Báo Nhân Dân. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội đồng dự và chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm cả nước có hơn 2,1 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử phạt

6 tháng đầu năm cả nước có hơn 2,1 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử phạt

Sáng 12/7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp quý III năm 2024. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị.

Lịch sử hình thành tỉnh Lào Cai

Lịch sử hình thành tỉnh Lào Cai

Lào Cai thành lập ngày 12/7/1907 nhưng bối cảnh thành lập tỉnh Lào Cai như thế nào? Vì sao tỉnh dân sự Lào Cai lại thành lập muộn so với một số tỉnh trong vùng? Các đơn vị hành chính Lào Cai khi mới thành lập bao gồm những châu, huyện nào?...

Khẳng định vị thế “Sông đầu nguồn - núi tuyệt đỉnh”

Kỷ niệm 117 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2024): Khẳng định vị thế “Sông đầu nguồn - núi tuyệt đỉnh”

Tháng 7 về, dòng sông Hồng thêm đậm sắc phù sa soi bóng thành phố trẻ Lào Cai đẹp dung dị, 117 năm chứng kiến biết bao sự đổi thay của vùng đất biên cương. Từ vùng đất hồng hoang nơi biên ải, Lào Cai hôm nay đã có diện mạo mới khang trang, to đẹp; phố phường, làng bản rực màu cờ đỏ sao vàng như nhân thêm niềm vui vị thế mới.

Giúp dân xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn

Giúp dân xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn

Những người lính mang quân hàm xanh trên biên giới Lào Cai bằng trái tim nhân hậu và tinh thần trách nhiệm đã và đang triển khai thực hiện những chương trình, mô hình, phần việc thiết thực để góp phần giúp đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn ở nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch nước Tô Lâm đến Viêng Chăn, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Lào

Chủ tịch nước Tô Lâm đến Viêng Chăn, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Lào

Khoảng 7 giờ 15 phút, ngày 11/7, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm Nhà nước tới nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

fb yt zl tw