Từ khóa: "Dự án luật"

3 kết quả

Quốc hội kết thúc tuần làm việc bận rộn: Công tâm đi đến cùng giải pháp

Quốc hội kết thúc tuần làm việc bận rộn: Công tâm đi đến cùng giải pháp

Đáng chú ý trong tuần làm việc vừa qua, Quốc hội hoàn thành chương trình chất vấn và trả lời chất vấn đối với Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và 4 Bộ trưởng. Không khí chất vấn trong 2 ngày rưỡi sôi nổi, thẳng thắn, tranh luận để chỉ rõ trách nhiệm, giải pháp thực thi thời gian tới.

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV: Yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV: Yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ

Với 22 ngày làm việc, nhưng Quốc hội sẽ giải quyết khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ hoàn thành, do đó, Quốc hội sẽ tổ chức thành 2 đợt để có khoảng 5 ngày nghỉ để các cơ quan có thời gian chỉnh lý, rà soát trình Quốc hội thông qua.

Rà soát kỹ các quy định về can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng

Rà soát kỹ các quy định về can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng

Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình, thủ tục và biện pháp xử lý về can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt nhằm bảo đảm quá trình ra quyết định nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, khắc phục bất cập trong việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém thời gian qua.

fb yt zl tw