Từ khóa: "dịch vụ công"

6 kết quả

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến khi thực hiện dịch vụ công

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến khi thực hiện dịch vụ công

Để tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới nền hành chính hiện đại, thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính là một trong nhiều giải pháp hiệu quả. Thanh toán trực tuyến mang lại nhiều tiện ích, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, minh bạch trong thu ngân sách nhà nước và là tiến trình trong công cuộc chuyển đổi số.

[Infographic] Hướng dẫn tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Lào Cai

[Infographic] Hướng dẫn tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Lào Cai

Việc đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công sẽ giúp người dân nhận được các thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh nhất. Ngoài ra, khi có tài khoản trên trang Cổng Dịch vụ công, người dân sẽ được hỗ trợ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, chính xác nhất.

Công an thị xã Sa Pa: Tập trung thực hiện Đề án 06

Công an thị xã Sa Pa: Tập trung thực hiện Đề án 06

Xác định rõ tầm quan trọng của Đề án “Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030” (Đề án 06) đối với sự phát triển của địa phương, Công an thị xã Sa Pa đã triển khai mô hình “Dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06”.

fb yt zl tw