Từ khóa: "Cấp huyện"

13 kết quả

Phân cấp triệt để cho cấp huyện, tạo sự chủ động trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Phân cấp triệt để cho cấp huyện, tạo sự chủ động trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Một số đại biểu Quốc hội đồng tình với quy định giao HĐND cấp huyện được quyết định điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư công, kinh phí thường xuyên giữa các chương trình mục tiêu quốc gia trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư vốn hằng năm, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm đã được cấp có thẩm quyền giao... nhằm đảm bảo phân cấp triệt để cho cấp huyện chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, quản lý.

Gỡ vướng trong định giá đất

Gỡ vướng trong định giá đất

Khâu định giá đất đang là nút thắt tại nhiều dự án. Một số chủ đầu tư chia sẻ, dự án đã có đất, đã chuẩn bị sẵn nguồn vốn thực hiện, nhưng lại tắc ở việc định giá đất.

fb yt zl tw