Báo Lào Cai
Thứ 2, 23/5/2022, 23:51 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

Quy định gía thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022

LCĐT - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 13/1/2022 về quy định gía thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Nông dân Sa Pa thu hoạch lúa mùa năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh quy định cụ thể, khu vực thành phố Lào Cai, huyện Si Ma Cai, huyện Mường Khương, huyện Bắc Hà, huyện Bảo Thắng là 9.200 đồng/kg. Khu vực thị xã Sa Pa, huyện Bảo Yên, huyện Bát Xát, huyện Văn Bàn là 7.200 đồng/kg.

Việc quy định mức giá cụ thể nhằm giúp việc tổ chức thực hiện và hướng dẫn thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn được thuận lợi theo quy định.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết