Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 20/8/2022, 03:22 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Triển khai ứng dụng PC-Covid quét mã QR khai báo y tế

LCĐT - Người dân khi sử dụng PC-Covid sẽ được cấp 1 mã QR cá nhân. Khi đến các cơ quan, địa điểm công cộng, ngoài việc dùng ứng dụng quét mã QR của địa điểm, người dân có thể xuất trình mã QR cá nhân để nhân viên lễ tân, người kiểm soát quét ghi nhận lượt vào, ra.

Các địa phương khẩn trương triển khai hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng PC-Covid để khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa và quét mã QR.

Ngày 15/11, Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn 1242/STTTT-BCVTCNTT hướng dẫn triển khai và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai ứng dụng PC-Covid, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa và quét mã QR.

Về phương thức hướng dẫn: Đăng tải lên cổng thông tin chính thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương; gửi thông tin hướng dẫn đến người dân ở các thôn, bản, tổ dân phố qua tài khoản Zalo chính thức của địa phương; hướng dẫn thông qua tổ Covid cộng đồng,...

Về tổ chức truyền thông ứng dụng PC-Covid và việc quét mã QR: UBND các huyện, thị xã, thành phố cử đầu mối đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận tài khoản quản lý các điểm kiểm dịch tại địa phương (cấp huyện, cấp xã) với Tổ hỗ trợ công nghệ phòng, chống dịch Covid-19.

Trong quá trình thực hiện khi cần hỗ trợ đề nghị trao đổi với Tổ hỗ trợ công nghệ phòng, chống dịch Covid-19, điện thoại: 02143822999 hoặc 0969666239.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ ỨNG DỤNG PC-COVID VÀ QUÉT MÃ QR

1. Tư liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1FWoUUdw2fcVu-q5y-5dU5r7- OWLafYPY?usp=sharing

 2. Tư liệu hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1X_QjD4UtDN28NBTRk01QinpESiZHoV x2?usp=sharing

3. Tư liệu hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1Ce1y0wSdcOBMBMNVBlWWFrtM9gLx HiVZ?usp=sharing

4. Tư liệu hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1l3JznanKJH1CgRhL9EGWkVJ[1]YJ9U_1a3?usp=sharing

5. Tư liệu hướng dẫn phản ánh trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1p7yvhnDyJKXOq1tsE_o4qoOaTdnbYsjI? usp=sharing

 6. Tư liệu hướng dẫn xuất trình mã QR nơi công cộng (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1PATdwWh9Tt0F[1]XUn0zsrxRgISA8ilHyc?usp=sharing

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết