Từ khóa: "thanh toán không dùng tiền mặt"

5 kết quả

Điện lực Lào Cai đẩy mạnh chuyển đổi số

Điện lực Lào Cai đẩy mạnh chuyển đổi số

Thời gian vừa qua, Công ty Điện lực Lào Cai đã thực hiện các chỉ tiêu thanh toán không dùng tiền mặt và đạt kết quả cao. Tỷ lệ tiền thanh toán điện tử trên tổng số tiền khách hàng phải thanh toán đạt 97,05% so với kế hoạch năm 2023. Đến nay toàn tỉnh có 160.710 khách hàng (chiếm 77.36% tổng số khách hàng) thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

fb yt zl tw