Từ khóa: "Sản xuất hàng hóa"

8 kết quả

Đảng bộ huyện Mường Khương: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ

Đảng bộ huyện Mường Khương: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ

Thực hiện thông điệp của tỉnh là “Đoàn kết - kỷ cương - thích ứng linh hoạt - phát triển toàn diện”, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt và khát vọng vươn lên, sau nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương đã giành được nhiều kết quả ấn tượng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Phát triển kinh tế bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi từ những sản phẩm chủ lực

Phát triển kinh tế bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi từ những sản phẩm chủ lực

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nước ta có nhiều tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu phù hợp với nhiều giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Trong xu hướng tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững hiện nay, sản phẩm của bà con vùng đồng bào DTTS và miền núi đáp ứng được những yêu cầu đòi hỏi của thị trường.

fb yt zl tw