Từ khóa: "Ngân hàng CSXH"

10 kết quả

Tổ chức tháng cao điểm “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

Tổ chức tháng cao điểm “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai kế hoạch tổ chức tháng cao điểm “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Sáng 19/10, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì phiên họp đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng và triển khai phương hướng, chương trình, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Nhà ở xã hội đến với người có thu nhập thấp

Nhà ở xã hội đến với người có thu nhập thấp

Cho vay ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới, cải tạo hoặc sửa chữa nhà ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ mà Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh Lào Cai đang triển khai là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Từ đây mở ra nhiều hy vọng cho người nghèo, người thu nhập thấp, đối tượng chính sách, cán bộ, công nhân, viên chức… có thêm nguồn lực để đầu tư xây mới, sửa chữa nhà ở, hiện thực hóa giấc mơ về nhà ở của mình.

fb yt zl tw