Từ khóa: "Lũng Pô"

3 kết quả

Khơi niềm tự hào nền văn minh sông Hồng nơi đầu nguồn biên giới

Khơi niềm tự hào nền văn minh sông Hồng nơi đầu nguồn biên giới

Sông Hồng là một tuyến sông lớn chảy dài hơn 500km trên đất nước Việt Nam; trong đó, riêng đoạn thượng nguồn chảy qua tỉnh biên giới Lào Cai chiếm khoảng 1/4. Hàng nghìn năm nay, nơi đây đã hình thành nền văn minh sông Hồng với nhiều giá trị riêng có, đặc biệt là về văn hóa – con người. Đó cũng là niềm tự hào để khơi dậy khát vọng phát triển.

fb yt zl tw