Từ khóa: "Luật Nhà giáo"

5 kết quả

Thiếu giáo viên ở vùng cao Tây Bắc, giải pháp nào để gỡ "nút thắt"?

Vùng cao Tây Bắc thiếu giáo viên: Đâu là giải pháp? Thiếu giáo viên ở vùng cao Tây Bắc, giải pháp nào để gỡ "nút thắt"?

Thiếu giáo viên, các địa phương đang thực hiện đồng bộ các giải pháp tạm thời như dồn trường, ghép lớp, tăng giờ lên lớp... để đảm bảo chất lượng năm học. Còn về lâu dài phải tính toán việc đặt hàng các trường sư phạm và lấy nguồn tại địa phương đưa đi đào tạo. Thế nhưng, lấy gì để giữ chân giáo viên ở lại vùng cao lại đang là câu hỏi lớn chưa có lời giải.

fb yt zl tw