Từ khóa: "Khí nhà kính"

14 kết quả

Phấn đấu đạt 300 triệu USD từ thị trường carbon

Phấn đấu đạt 300 triệu USD từ thị trường carbon

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, để tăng cường công tác quản lý tín chỉ carbon nhằm thúc đẩy phát triển thị trường này, hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp, người dân, nhiều bộ ngành phải khẩn trương ban hành kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, hoàn thành trong Quý III năm nay.

Tăng trưởng xanh trong doanh nghiệp

Tăng trưởng xanh trong doanh nghiệp

Thúc đẩy tăng trưởng xanh trong doanh nghiệp đang được xem là giải pháp hữu hiệu nhằm bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 của Việt Nam.

Cơ chế CBAM của EU tạo động lực thúc đẩy "xanh hóa" ngành thép Việt

Cơ chế CBAM của EU tạo động lực thúc đẩy "xanh hóa" ngành thép Việt

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU sẽ có hiệu lực trong giai đoạn chuyển tiếp vào ngày 1/10 tới. Trong khi đó, sản xuất sắt thép là một trong những ngành phát thải nhiều carbon nhất lại thuộc phạm vi cơ chế này. Vậy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp ngành thép sẽ bị ảnh hưởng như thế nào và liệu đây có thể là động lực thúc đẩy “xanh hóa” ngành thép Việt cho phù hợp mục tiêu “Net Zero” trong dài hạn không?

Thích ứng với biến đổi khí hậu hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Thích ứng với biến đổi khí hậu hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Trong bối cảnh Việt Nam đưa ra cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, nhiều hành động thiết thực đã được triển khai. Trong số này, việc đưa ra những tiêu chuẩn, nguyên tắc về thích ứng với biến đổi khí hậu được coi là một trong những hành động thiết thực nhằm đạt được cam kết này.

fb yt zl tw