Từ khóa: "khen thưởng"

14 kết quả

Lan tỏa tinh thần thi đua lao động, sáng tạo

Lan tỏa tinh thần thi đua lao động, sáng tạo

Với chủ đề “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hành động - phát triển”, phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và bảo đảm quốc phòng - an ninh đã được triển khai ở khắp các cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, tập thể điển hình tiên tiến. Tại Hội nghị triển khai công tác thi đua - khen thưởng năm 2024, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả tạo nên thành công.

75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), Báo Lào Cai trân trọng giới thiệu về kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm (2017 - 2022); phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người.

Trao đổi kinh nghiệm triển khai phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”

Trao đổi kinh nghiệm triển khai phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”

Ngày 14/4, tại thành phố Lào Cai, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội nghị đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; triển khai một số nội dung, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng.

fb yt zl tw