Đặc biệt coi trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến và các mô hình, cách làm hay

Đó là chỉ đạo của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và giao lưu điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024) do UBND tỉnh tổ chức chiều 11/6, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Phan Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo đại biểu, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

6667.jpg
Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” khẳng định: Sau 10 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 34, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tỉnh Lào Cai đạt được những thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đặc biệt, việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 34 đã giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.

6769.jpg
Quang cảnh hội nghị.
6677.jpg
6681.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Nội dung phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với sự chỉ đạo của Trung ương, thiết thực với từng ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp.

Điểm mới là đối tượng khen thưởng được mở rộng, chú trọng khen thưởng những tập thể nhỏ, Nhân dân, người lao động trực tiếp, khen thưởng đột xuất đảm bảo tính kịp thời; công tác phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm và đẩy mạnh tuyên truyền trên tất cả các nền tảng mạng xã hội ở các lĩnh vực; công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các phong trào thi đua được tăng cường từ tỉnh đến cơ sở…

Bên cạnh triển khai các phong trào thi đua do Trung ương phát động hiệu quả, đi vào chiều sâu, trở thành nòng cốt, định hướng, các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh cũng được triển khai với nhiều sáng tạo, phù hợp với tình hình địa phương, tạo sức lan tỏa trong mọi tầng lớp Nhân dân, là động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

6747.jpg
Giao lưu các điển hình tiên tiến tại hội nghị.

Từ đổi mới, sáng tạo trong triển khai thi đua, khen thưởng, qua các phong trào thi đua ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Giai đoạn 2014 - 2023, tỉnh Lào Cai đã trình đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho 1.276 trường hợp; Chủ tịch UBND tỉnh tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho 26.476 trường hợp.

6699.jpg
6717.jpg
Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo, tham luận tập trung làm rõ một số giải pháp đổi mới, sáng tạo trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng; tháo gỡ những tồn tại, khó khăn trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng để tạo tính lan tỏa, trở thành động lực thi đua trong mọi tầng lớp Nhân dân (Báo Lào Cai có lược ghi các ý kiến tham luận tại hội nghị) và theo dõi chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến.

6763.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 trong bối cảnh đất nước nói chung cũng như tỉnh Lào Cai nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân đã tích cực, chủ động, sáng tạo, có nhiều đóng góp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tạo nên những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc trong những năm qua.

6793.jpg
Thừa ủy quyền, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung, nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới để công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đổi mới, lan tỏa, tạo động lực phát triển. Đó là tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của Nhà nước và công tác phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với các ngành, các cấp; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên để tổ chức các phong trào thi đua và khen thưởng có hiệu quả; các phong trào thi đua phải có trọng tâm, trọng điểm, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức phát động phong trào thi đua; công tác khen thưởng phải chính xác, công khai, đảm bảo khách quan, công bằng, kịp thời, đúng luật, chú trọng khen thưởng hướng đến những tập thể nhỏ, nông dân, cá nhân trực tiếp lao động, công tác ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa… Đặc biệt, coi trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm hay trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời nhân rộng, tạo sức lan tỏa.

6844.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.
6817.jpg
Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.
849.jpg
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.
854.jpg
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.
6859.jpg
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Dịp này, có 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 12 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 7 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 8 tập thể và 7 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong thực hiện Chỉ thị số 34.

6862.jpg

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đề nghị bổ sung “quyền công đoàn” cho 2 đối tượng người lao động tại dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi)

Đề nghị bổ sung “quyền công đoàn” cho 2 đối tượng người lao động tại dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi)

Hôm nay (18/6), Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV dành buổi sáng làm việc tại Hội trường Diên Hồng để thảo luận về Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi). Tham gia phát biểu trực tiếp tại nghị trường bà Nguyễn Thị Lan Anh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai nêu ý kiến.

Hai lần về với Điện Biên

Hai lần về với Điện Biên

Tháng 5/2024, Nhân dân cả nước hướng về ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước tròn 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu” (7/5/1954 - 7/5/2024), buộc thực dân Pháp ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chế độ cai trị tại Việt Nam nói riêng, Đông Dương nói chung.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai): Nếu chỉ cấm hành vi đưa mà không cấm hành vi nhận hối lộ là chưa đầy đủ

Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai): Nếu chỉ cấm hành vi đưa mà không cấm hành vi nhận hối lộ là chưa đầy đủ

Tại phiên thảo luận ở tổ (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai thuộc Tổ đại biểu số 5) chiều 17/6, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai) khi tham gia ý kiến xây dựng Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đã nhấn mạnh: “Chỉ cấm hành vi đưa hối lộ mà không cấm hành vi nhận hối lộ, môi giới hối lộ là chưa đầy đủ”.

Tạo điều kiện cho địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tạo điều kiện cho địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 17.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai): Sớm giải quyết các vướng mắc về đào tạo lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai): Sớm giải quyết các vướng mắc về đào tạo lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 17/6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV thảo luận tại Hội trường Diên Hồng về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030. Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia ý kiến về nội dung này.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Lào Cai có 7 người có uy tín tiêu biểu được tôn vinh tại Chương trình "Điểm tựa của bản làng" lần thứ II, năm 2024

Lào Cai có 7 người có uy tín tiêu biểu được tôn vinh tại Chương trình "Điểm tựa của bản làng" lần thứ II, năm 2024

Từ ngày 14 - 16/6, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình "Điểm tựa của bản làng" lần thứ II, năm 2024 nhằm tôn vinh, động viên người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới, biển đảo. Tỉnh Lào Cai có 7 người có uy tín tiêu biểu được tôn vinh.

Góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người cán bộ biên phòng Việt Nam

Góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người cán bộ biên phòng Việt Nam

Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 2/6/2024, tại luồng xuất cảnh Trung tâm Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, nữ hành khách Zhong Hongyan, quốc tịch Trung Quốc, sinh ngày 14/11/1959, làm thủ tục xuất cảnh về Trung Quốc. Khi đến bậc lên xuống, hành khách đã bị trượt chân dẫn đến té ngã, phần phía sau đầu chạm với mặt sàn gây chảy máu, choáng.

fb yt zl tw