Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Đa dạng hóa hình thức thi đua

Đa dạng hóa hình thức thi đua

Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
1.gif

Hằng năm, trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, 100% phòng, ban thuộc sở xây dựng kế hoạch thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ cụ thể được giao. Từ thực tế việc thực hiện các phong trào thi đua, các đơn vị lựa chọn điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới để biểu dương, tôn vinh theo thẩm quyền; hằng quý giới thiệu tối thiểu 1 điển hình tiêu biểu của đơn vị để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của sở nhân rộng.

Đa dạng hóa hình thức thi đua.png

Để việc lựa chọn điển hình trúng, đúng, có sức lan tỏa, sở đã xây dựng các tiêu chí xác định cụ thể cho tập thể, cá nhân, như có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học - kỹ thuật; là nhân tố nổi bật dẫn đầu, gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy sở chỉ đạo ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị. Bình quân mỗi năm có hơn 2 đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được quan tâm. Nét mới là các cá nhân được khen thưởng là căn cứ xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý…

Những đổi mới trên đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng đối với sự nghiệp phát triển ngành Kế hoạch và Đầu tư, từ đó hăng hái thi đua tạo ra nhiều sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng trong thực tế. Theo thống kê của sở, 10 năm qua đã có hơn 400 sáng kiến cấp cơ sở được áp dụng, trong đó có 15 sáng kiến đem lại hiệu quả cao trên phạm vi toàn tỉnh; Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó 6 năm xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2.gif

Những năm qua, nhờ phát huy hiệu quả vai trò của thi đua, Văn phòng HĐND và UBND huyện Si Ma Cai luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2014 đến nay, đơn vị đều được UBND huyện đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2023 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm liền.

Với những đặc thù công việc, mỗi cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện luôn phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm “làm hết việc, không kể hết giờ”. Các văn bản đi, đến đều được xử lý kịp thời, đăng ký đầy đủ vào sổ công văn; các văn bản được lưu trữ, phân loại, chỉnh lý sơ bộ; thống kê, sắp xếp hồ sơ, tài liệu gọn gàng, đảm bảo nhu cầu tra cứu tài liệu. Tính riêng năm 2023, văn phòng đã ban hành 136 văn bản các loại, tiếp nhận và xử lý hơn 12.960 văn bản đến.

Đa dạng hóa hình thức thi đua22.png

Đơn vị đã triển khai thực hiện tốt cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, giúp việc xử lý thủ tục hành chính được nhanh chóng, công khai, minh bạch, chính xác. Tính riêng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, toàn huyện đã giải quyết 4.126 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết và trả kết quả đúng hạn chiếm 98,7%. Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tham mưu UBND huyện triển khai, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Đến nay, có Phòng Tư pháp và 10 đơn vị cấp xã đã triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính; trong hơn 1 năm qua, huyện đã chứng thực điện tử bản sao được 2.826 hồ sơ.

Văn phòng HĐND và UBND huyện còn tham mưu triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; đảm bảo kỹ thuật, thông tin thông suốt các cuộc giao ban trực tuyến giữa UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh với UBND huyện; giữa Huyện ủy, UBND huyện với UBND các xã…

123456.gif

Những năm qua, Phòng Nội vụ thành phố Lào Cai là điểm sáng trong thực hiện các phong trào thi đua của ngành nội vụ tỉnh, trong đó, công tác tham mưu của đơn vị được công nhận là đúng, trúng, khoa học và hiệu quả.

Nổi bật trong công tác tham mưu là việc thực hiện các chỉ thị, quy định, văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng và triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Phòng đã tham mưu phối hợp thực hiện chuyên mục “Gương người tốt, việc tốt”, “Thi đua làm theo lời Bác” tại thành phố Lào Cai, phát 2 số/tuần trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Đa dạng hóa hình thức thi đua111.png

Việc tham mưu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước được Phòng Nội vụ thành phố Lào Cai thực hiện tích cực, trong đó lấy các khâu phát động thi đua, đăng ký thi đua làm nền tảng, là cơ sở để tập thể, cá nhân phấn đấu thực hiện và căn cứ xét khen thưởng hằng năm. Từ năm 2014 đến nay, có hơn 8.000 lượt tập thể, 28.800 lượt cá nhân tại thành phố Lào Cai đăng ký thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng gấp đôi so với giai đoạn trước; riêng phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến phương pháp công tác có hơn 8.700 lượt cá nhân đăng ký tham gia.

Cách làm của Phòng Nội vụ thành phố còn là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Ưu tiên đối tượng khen thưởng là các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, công an xã, bảo vệ dân phố...; quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng dân tộc thiểu số; ưu tiên khen thưởng, động viên đối tượng có công với đất nước. Tính trung bình giai đoạn 2014 - 2024, đối tượng là người dân, người lao động trực tiếp và tập thể nhỏ được khen thưởng tại thành phố Lào Cai đạt 87%, tăng hơn 3,5% so với giai đoạn trước…

4.gif

Phòng Nội vụ huyện Bảo Yên hiện có 8 cán bộ. Thực hiện nhiệm vụ được giao, hằng năm, phòng tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản về công tác thi đua; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn.

Để đưa Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đi vào cuộc sống, Phòng Nội vụ huyện Bảo Yên đã tham mưu cho UBND huyện thường xuyên chỉ đạo cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua ‑ Khen thưởng huyện phối hợp với các cơ quan quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

9.png

Cùng với đó, phòng tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực. Các phong trào đều được phát động sâu rộng, đổi mới nội dung, hình thức với nội dung trọng tâm, thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Phòng phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện thường xuyên kiểm tra các hoạt động về nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong công tác khen thưởng, phòng tham mưu cho UBND huyện thẩm định thành tích và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua để khen thưởng, biểu dương kịp thời. Kết quả là từ năm 2014 đến nay, toàn huyện có 4.137 lượt tập thể và 25.626 lượt cá nhân có thành tích trong thi đua toàn diện, các phong trào thi đua chuyên đề được huyện Bảo Yên biểu dương, tặng thưởng…

5.gif

Xã biên giới Bản Vược (Bát Xát) có 8 thôn với gần 1.200 hộ và hơn 4.100 nhân khẩu, đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Thời gian qua, Bản Vược luôn lấy công tác thi đua, khen thưởng là nguồn sức mạnh nội sinh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Xã Bản Vược ban hành kế hoạch riêng về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025. Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến được địa phương quan tâm trên tất cả các lĩnh vực, phong trào thi đua, như học và làm theo Bác; phát triển kinh tế; giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; xây dựng mô hình dân vận khéo…

Từ các phong trào đã mang đến luồng sinh khí mới ở tất cả các thôn, bản, huy động sự tham gia của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể. Nhiều mô hình được xây dựng đã và đang lan tỏa tinh thần đoàn kết, vươn lên dựng xây quê hương trong cán bộ, hội viên, Nhân dân.

2.png

Xã cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng bằng những việc làm, hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó tạo động lực phấn đấu cho toàn cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Từ năm 2014 đến nay, UBND xã Bản Vược đã tặng Giấy khen cho 35 lượt tập thể, cá nhân là các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen cho 40 tập thể, cá nhân là các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Nhờ làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, tinh thần trách nhiệm, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nơi đây luôn được phát huy cao độ, thể hiện rõ nét ở nhiều phương diện, đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng xã vùng biên ngày càng phát triển.

6.gif

Xã Võ Lao có hơn 3.200 hộ, 14.300 nhân khẩu sinh sống ở 30 thôn, là địa phương đông dân cư hàng đầu của huyện Văn Bàn. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, hằng năm, Đảng ủy, UBND xã Võ Lao đều ban hành nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng đến cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân.

Trong giai đoạn 2014 - 2023, UBND xã đã triển khai, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước; mỗi phong trào đều xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn riêng. Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương, khen thưởng dựa trên kết quả thi đua và đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn đề ra. Trên cơ sở tổng kết các đợt thi đua hằng năm và giai đoạn, UBND xã đã khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Từ năm 2014 đến nay, xã có 88 lượt tập thể, 1.455 lượt cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng trong các phong trào thi đua do các cấp phát động.

Đa dạng hóa hình thức thi đua3333.png

Việc tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến được xã quan tâm, ngày càng đa dạng hóa bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền trên sóng phát thanh; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã và các kênh thông tin của xã; tuyên truyền trực tiếp tại các hội nghị, cuộc họp… Trong 10 năm qua, đã có hơn 50 điển hình tiên tiến ở xã Võ Lao được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội và cổng thông tin điện tử.

Qua các phong trào thi đua xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành động viên, khen thưởng kịp thời, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố và giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.

7.gif

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, những năm qua, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng sát thực tế, tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Phòng Chính trị đã tham mưu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng bộ hằng năm. Tham mưu đổi mới công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khuyến khích tập thể, cá nhân, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, phấn đấu vươn lên giành những thành tích mới.

3.png

Phòng Chính trị còn hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện toàn diện các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động, chương trình hành động do địa phương phát động, đồng thời chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng; các tập thể, cá nhân được khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đảm bảo thực sự tiêu biểu, xuất sắc.

Trong 10 năm qua, Phòng Chính trị đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền hơn 1.050 tin, bài, ảnh về gương điển hình tiên tiến đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang, cổng thông tin điện tử. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị tổ chức 40 buổi tọa đàm, tôn vinh điển hình tiên tiến và 140 chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ kết hợp tôn vinh điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Với những thành tích đạt được, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng Cờ thi đua năm 2019, danh hiệu Đơn vị Quyết thắng các năm 2015, 2017, 2018, 2023 và được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2021, tặng Bằng khen năm 2022…

8.gif

Những năm qua, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phòng thường xuyên nắm chắc tình hình cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn; tích cực, chủ động, quyết liệt đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Trong đó, đã hướng dẫn cấp ủy đảng, chỉ huy các đơn vị xây dựng đầy đủ kế hoạch, tổ chức phát động, đăng ký thi đua, sơ kết, tổng kết và vận dụng sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thi đua; bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thi đua; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. Từ năm 2014 đến nay, đã lựa chọn, thẩm định, đề nghị các cấp khen thưởng 4.780 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng 15 mô hình mới, tiêu biểu, gắn với các phong trào thi đua.

Đa dạng hóa hình thức thi đua5555.png

Giai đoạn 2021 - 2025, phòng đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, làm cơ sở thực hiện phong trào thi đua trong cả nhiệm kỳ, trong đó tập trung xây dựng 2 tập thể điển hình tiên tiến toàn diện; 4 tập thể điển hình tiên tiến từng mặt cấp tỉnh; 22 tập thể điển hình tiên tiến toàn diện; 22 tập thể điển hình tiên tiến từng mặt và 46 cá nhân điển hình tiên tiến cấp cơ sở.

Tham mưu, triển khai toàn diện, hiệu quả phong trào thi đua đã trực tiếp góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đơn vị không có cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liền, Phòng Chính trị được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và các hình thức khen thưởng khác.

9.gif

Năm 2015, trước khi Bộ đội Biên phòng Lào Cai triển khai mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã đón 2 anh em Lù Văn Hùng, Lù Seo Lử, trú tại thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải (huyện Si Ma Cai) về đơn vị để chăm sóc, nuôi dưỡng. Hoàn cảnh của 2 em Hùng, Lử rất khó khăn khi mồ côi bố, mẹ đi lấy chồng, các em ở với bà nội đã già, không đủ sức khỏe để lao động. 2 anh em đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng để lao động, phụ giúp bà nội trang trải cuộc sống thường ngày.

Để giúp các em sớm hòa nhập với môi trường sinh hoạt mới, Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã phân công cán bộ Đội Vận động quần chúng trực tiếp hướng dẫn nền nếp, nội quy sinh hoạt, rèn luyện. Trường học ở cách xa đơn vị khoảng 3 km, ròng rã 8 năm, cán bộ của đồn hằng ngày đưa, đón các em đến trường, đồng thời thường xuyên kiểm tra bài vở, hướng dẫn các em học tập. Ngoài giờ học, 2 anh em cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tăng gia, sản xuất, sinh hoạt văn hóa, thể thao. Toàn bộ kinh phí nuôi dưỡng, học tập của 2 em được trích từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

6.png

Đáp lại tình cảm, sự quan tâm của đồn, 2 anh em Hùng, Lử luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Hùng đỗ vào Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. Em cũng là trường hợp đầu tiên trên địa bàn tỉnh được cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng nuôi dưỡng, học tập đến năm lớp 12; là niềm tự hào của người dân thôn Lù Dì Sán, khi là người đầu tiên trong thôn đỗ đại học. Còn Lử vẫn đang được đơn vị nuôi dưỡng, học tập.

Ngoài việc thực hiện tốt mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, những năm qua, Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã hỗ trợ hàng chục học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, với kinh phí 500.000 đồng/tháng/em. Số tiền được trích từ lương, phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã giúp các em tiếp tục được đến trường, nuôi dưỡng ước mơ học tập, phấn đấu để có cuộc sống tốt đẹp hơn…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Học Bác từ việc “ngăn nắp - trật tự”

Học Bác từ việc “ngăn nắp - trật tự”

Đại úy Nguyễn Văn Đàn tâm sự, trong công việc là một nhân viên thủ kho quân khí, anh luôn khắc ghi lời dặn của Bác Hồ được trích trong bài nói tại Hội nghị cán bộ chuẩn bị Chiến dịch Tây Bắc ngày 9/9/1952: “Vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội, vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”.

Đảng ủy thị trấn Phố Lu: Điểm sáng của các mô hình học Bác

Đảng ủy thị trấn Phố Lu: Điểm sáng của các mô hình học Bác

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng ủy thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng) đặc biệt quan tâm đến việc tuyên dương, khích lệ, nhân rộng điển hình tiên tiến, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của các phong trào thi đua yêu nước.

Đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh

Đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh

Chiều 21/5, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh; tuyên dương thanh niên, phụ nữ công an cấp xã tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác năm 2024.

Gắn học Bác với công tác chuyên môn

Gắn học Bác với công tác chuyên môn

Đó là phương châm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các thầy, cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Lúc, xã Nậm Lúc (huyện Bắc Hà) thực hiện trong nhiều năm qua, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Vâng lời Bác dạy, xã Bản Phố xây dựng xã hội học tập

Vâng lời Bác dạy, xã Bản Phố xây dựng xã hội học tập

Cuối năm 1962, được tin tỉnh Lào Cai có phong trào xóa nạn mù chữ bằng tiếng Mông, trong đó xã Bản Phố (huyện Bắc Hà) là xã điển hình của tỉnh, Bác Hồ đã viết một bài báo khen ngợi. Bài báo có tựa đề: “Một thắng lợi mới” đăng trên báo Nhân Dân số 3149, ngày 18/11/1962 khen ngợi phong trào học tiếng Mông của xã Bản Phố. Cũng vào năm đó, với những thành tích xuất sắc trong phong trào xóa nạn mù chữ bằng tiếng Mông, xã Bản Phố vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh dâng hương, báo công với Bác tại Nhà lưu niệm Bác Hồ

Đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh dâng hương, báo công với Bác tại Nhà lưu niệm Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, tham quan Di tích quốc gia Công viên Hồ Chí Minh tại thành phố Lào Cai.

Lào Cai thi đua làm theo lời Bác dặn

Lào Cai thi đua làm theo lời Bác dặn

Trong suốt 24 năm giữ cương vị Chủ tịch nước, Bác Hồ đã dành sự quan tâm đặc biệt với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai. Người đã nhiều lần gửi thư khen, động viên, tặng thưởng nhiều Huy hiệu, Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động, bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Sự khích lệ, động viên của Bác mãi là động lực mạnh mẽ để các tập thể, cơ quan, đơn vị, các địa phương và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua.

Bộ đội Trường Sơn lập công trên các mặt trận

Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn: Bộ đội Trường Sơn lập công trên các mặt trận

Những năm tháng đất nước bị đế quốc xâm lăng, không quản ngại hy sinh, khó khăn, gian khổ, hàng nghìn thanh niên Lào Cai không kể nam, nữ đã tình nguyện ra trận chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần đánh đuổi giặc Mỹ, mang lại hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Nay trở về cuộc sống đời thường, phát huy tinh thần, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, những chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn năm xưa lại hăng hái, tích cực tham gia đóng góp trên nhiều lĩnh vực, đời sống xã hội.

Chuyện về đảng viên dân tộc Dao được gặp Bác Hồ

Chuyện về đảng viên dân tộc Dao được gặp Bác Hồ

Năm nay 85 tuổi nhưng ông Hoàng Tiến Xiêm, dân tộc Dao, thôn Tân Trúc, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn vẫn nhớ từng lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với mình và các đại biểu người dân tộc thiểu số khi ông vinh dự được về Hà Nội gặp Bác năm 1963. Những lời Bác dặn trở thành “kim chỉ nam” để ông nỗ lực học tập, phấn đấu, cống hiến cho quê hương.

Vẹn nguyên ký ức

Vẹn nguyên ký ức


Đã gần 50 năm trôi qua, mặc dù tuổi cao và không còn minh mẫn nhưng ký ức về cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất hai miền đất nước, ký ức ngày độc lập vẫn hằn sâu trong tâm trí của các cựu chiến binh khi được sống trong thời khắc lịch sử.

Những công trình ấm tình đoàn kết

Những công trình ấm tình đoàn kết

Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân có cuộc sống tốt hơn, hàng trăm công trình, phần việc đã được mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện, chào mừng các xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

fb yt zl tw