Từ khóa: "đồng bào dân tộc thiểu số"

11 kết quả

Văn Bàn đào tạo nghề cho hơn 500 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và lao động dân tộc thiểu số

Văn Bàn đào tạo nghề cho hơn 500 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và lao động dân tộc thiểu số

Năm 2023, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Văn Bàn đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, mở 15 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 525 học viên là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và lao động dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Si Ma Cai tập trung triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Si Ma Cai tập trung triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Với tổng kinh phí thực hiện hơn 26,7 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, huyện Si Ma Cai tập trung triển khai thực hiện, đến thời điểm này đã giải ngân được hơn 17,1 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín ở Bắc Hà

Phát huy vai trò người có uy tín ở Bắc Hà

Báo Lào Cai - Hiện nay, huyện Bắc Hà có 146 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, đội ngũ người có uy tín tại “cao nguyên trắng” đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng, thực sự là “chỗ dựa” quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương.

fb yt zl tw