Từ khóa: "Đơn vị hành chính"

6 kết quả

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức bốn phiên họp trong quý III

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức bốn phiên họp trong quý III

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo về dự kiến các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quý III/2023. Dự kiến trong Quý III/2023 (từ tháng 7 đến tháng 9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức ba phiên họp thường kỳ và một phiên họp chuyên đề pháp luật.

Lời giải hữu hiệu nào cho bài toán tinh giản biên chế?

Lời giải hữu hiệu nào cho bài toán tinh giản biên chế?

Tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được các cấp, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đạt một số kết quả đáng ghi nhận trong thời gian qua. Tuy nhiên, phần việc này vẫn còn một số bất cập, mâu thuẫn cần sớm được tháo gỡ.

fb yt zl tw