Từ khóa: "đầu tư công"

12 kết quả

"Bắt bệnh" nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư

"Bắt bệnh" nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư

Ngày 20/3, Thường trực UBND tỉnh tổ chức họp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư về kết quả rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án giao thông, bệnh viện, trường học trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2021 - 2025, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2024. Tại cuộc họp này, Thường trực UBND tỉnh đã chỉ rõ 2 nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công và giải ngân vốn đầu tư của các dự án.

Tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 175/TB-VPCP ngày 11/5/2023 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

fb yt zl tw