Từ khóa: "Cốc Lầu"

3 kết quả

Bắc Hà với thành tựu mới, kỳ vọng mới

Bắc Hà với thành tựu mới, kỳ vọng mới

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Bắc Hà đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của huyện trong những năm tới.

fb yt zl tw