Chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng được coi là mặt trận xung kích hàng đầu quyết định an nguy của Đảng, của chế độ. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển bùng nổ của internet, mạng xã hội (MXH) và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự chống phá của thế lực thù địch, phản động ngày càng có những chiêu thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn.

Nhiều địa phương đã chủ động có giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
Nhiều địa phương đã chủ động có giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Nhận diện những thách thức

Điều này đặt ra cho cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên cần nâng cao tính chủ động, tích cực trong phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Thực tế, các thế lực thù địch sẵn sàng dùng mọi phương thức, biện pháp, phương tiện chống phá có thể để đạt được mục đích. Phương thức chống phá của chúng ngày càng đa dạng, tinh vi, thâm độc, mục đích cuối cùng của chúng là tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Trong các phương thức mà các thế lực thù địch dùng để chống phá thì internet và MXH được xem là công cụ hữu hiệu nhất mà chúng triệt để sử dụng. Tại Việt Nam, hiện có hàng trăm loại MXH khác nhau và tỷ lệ người sử dụng internet, MXH rất cao. Theo báo cáo của Hootsutie và We Are Social (công ty toàn cầu chuyên nghiên cứu về truyền thông và xã hội), nước ta có 65 triệu người sử dụng internet, 62 triệu người sử dụng MXH, xếp thứ 7 trong số các nước có lượng người dùng Facebook cao nhất thế giới. 

Các thế lực thù địch trong và ngoài nước phát tán thông tin xấu độc trên các trang YouTube, Fanpage, Facebook, TikTok... để phát tán, tuyên truyền thông tin xấu độc nhằm mục đích chống phá. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch thành lập nhóm kín trên MXH để lôi kéo, tập hợp lực lượng, hình thành các nhóm phản động, tổ chức và sẵn sàng thực hiện hoạt động chống phá. Theo thống kê, hiện có trên 300 tổ chức phản động lưu vong, trong đó, có trên 100 tổ chức được cung cấp tài chính và nội dung để chống phá Đảng và Nhà nước ta. 

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương định hướng, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh mạng và phòng chống hoạt động lợi dụng internet, MXH để chống phá Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là Luật An ninh mạng năm 2018. Song, công tác này vẫn còn những hạn chế. Công tác tuyên truyền, định hướng và đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch chưa kịp thời. Thông tin nội bộ của nhiều tổ chức, cá nhân chưa được bảo mật tốt. Nguyên nhân còn do trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật để phát hiện, thu thập chứng cứ và thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh còn nhiều khó khăn; một số cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức chưa đầy đủ trước các thông tin trên MXH. 

Trước những yêu cầu đó đặt ra nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách cho các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải tích cực, chủ động và có hiệu quả hơn trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ tính đúng đắn của cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ động trong mọi tình huống

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống phá đòi hỏi sự chủ động, tính đồng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên các cấp, ngành. Trong đó, cấp ủy, tổ chức Đảng phải chủ động trong xây dựng kế hoạch tiến hành công tác tư tưởng, chú trọng tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động xây dựng hệ thống các loạt bài chính luận, thông tin chính thống để kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt; thông tin chính thống phải luôn đi trước để định hướng.

Cùng với đó, cấp ủy và tổ chức Đảng phải chủ động phát hiện cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để uốn nắn và định hướng kịp thời những nhận thức lệch lạc. Trong đó, cần bám sát thực tiễn, nắm bắt dư luận xã hội, những vấn đề bức thiết đặt ra ở cơ sở và giải quyết kịp thời, không để tình trạng bức xúc không được giải quyết có thể trở thành điểm nóng, các thế lực thù địch lợi dụng kích động. 

Không chỉ cấp ủy, tổ chức đảng chủ động mà từng cán bộ, đảng viên cũng phải chủ động nâng cao lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị; nâng cao tính tự giác, kỷ luật trong khi tiếp xúc thông tin theo tinh thần 5K (không vội tin ngay, không vội bấm like, không vội chia sẻ, không thêm bớt, không kích động). Mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định mình là một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, tạo thành lực lượng to lớn, rộng khắp. Cán bộ, đảng viên phải tạo được lòng tin của nhân dân qua hoạt động thực tiễn, khi nhân dân đã có lòng tin thì mọi thông tin xấu, bôi nhọ, hạ bệ cán bộ, đảng viên của các thế lực thù địch đều bị vô hiệu hóa.

SGGP

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hiệu quả từ “tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ Quân sự tỉnh

Hiệu quả từ “tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ Quân sự tỉnh

Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh hoạt đảng, là quy luật phát triển Đảng.  Nhận thức sâu sắc điều đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân sự tỉnh Lào Cai đặc biệt coi trọng thực hiện công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa”.

"Lá chắn thép" bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022: "Lá chắn thép" bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 do Quốc hội ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng để quyền làm chủ của Nhân dân được thực hiện tốt hơn tại cơ sở, góp phần đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, được ví như “lá chắn thép” bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân.

Nguy hại từ sự thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức

Nguy hại từ sự thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức

Trong khi dư luận nói nhiều đến tình trạng cán bộ, công chức sợ trách nhiệm, không dám làm khiến hàng loạt công việc đình trệ thì một hiện tượng khá phổ biến và cũng là “trọng bệnh” của đội ngũ cán bộ, công chức, đó là tâm lý, thái độ thờ ơ, vô cảm với công việc, nhất là giải quyết công vụ. Đây là vấn đề đáng lo ngại bởi những hệ lụy mà nó gây nên.

Tư tưởng "một người làm quan..." đẩy cán bộ vào sa ngã, vi phạm

Tư tưởng "một người làm quan..." đẩy cán bộ vào sa ngã, vi phạm

Lâu nay, ai cũng phê phán, bức xúc với những cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực, vì như thế là thoái hóa biến chất, không xứng đáng là "công bộc” và “đầy tớ của nhân dân". Thế nhưng, ở chiều ngược lại, ít ai nhận ra có thể chính mình cũng vô tình góp phần "đẩy" những người thân quen là cán bộ, đảng viên trượt vào vi phạm, tham nhũng, lợi dụng chức quyền...

Bài cuối: Xây dựng đội ngũ kế cận vững chắc

Tự hào đảng viên “gen Z” Bài cuối: Xây dựng đội ngũ kế cận vững chắc

LCĐT - Xác định phát triển đảng viên trẻ, nhất là đảng viên “gen Z” là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế cận vững chắc, liên tục của Ðảng, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ thanh niên, học sinh, sinh viên.

Không thể phủ nhận tinh thần quốc tế của Việt Nam

Không thể phủ nhận tinh thần quốc tế của Việt Nam

Trong khi dư luận đánh giá cao việc Việt Nam tham gia tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ thì đáng tiếc, vẫn có những luận điệu sai trái, cố tình bóp méo nghĩa cử cao đẹp của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Các luận điệu này cần bị vạch trần và lên án mạnh mẽ.
Kiên định cùng thế giới thúc đẩy và bảo vệ quyền con người

Kiên định cùng thế giới thúc đẩy và bảo vệ quyền con người

Trước hết vẫn phải nhắc lại rằng, tôn trọng và bảo vệ nhân quyền là một chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam, trong đó xác định quyền con người là giá trị chung của nhân loại; con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước...
Đòi hỏi rập khuôn nguy hiểm

Đòi hỏi rập khuôn nguy hiểm

Hiện nay, trong xã hội và ngay trong đội ngũ cán bộ, đảng viên xuất hiện không ít ý kiến cho rằng, để Việt Nam tăng tốc phát triển, thoát bẫy thu nhập trung bình thì cần phải rập khuôn mô hình phát triển kinh tế, sao chép luật pháp, sao chép hệ thống giáo dục, sách giáo khoa của các nước phát triển. Thực tế cho thấy, những đòi hỏi trên là vô lý và nguy hiểm.
Kinh nghiệm đấu tranh với hoạt động tôn giáo trái phép ở Lào Cai

Kinh nghiệm đấu tranh với hoạt động tôn giáo trái phép ở Lào Cai

LCĐT - Những khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Mông không nghe theo cái gọi là “đạo Vàng Chứ” đã cơ bản được giải quyết. Kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh với hoạt động tôn giáo trái phép của các thế hệ cán bộ đi trước là bài học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.
fb yt zl tw