Cải cách hành chính là động lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh

Sáng 25/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC); triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) tỉnh Lào Cai năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các xã trên địa bàn tỉnh dự hội nghị qua cầu truyền hình trực tuyến.

B1.jpg
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Trung tâm hội nghị tỉnh.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về CCHC trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025; đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh Lào Cai năm 2023.

B4.jpg
Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo CCHC tỉnh, ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Đề án số 14-ĐA/TU ngày 11/12/2020 về CCHC trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 – 2025; UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 26/5/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trên cơ sở đó các sở, ban, ngành đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 193 văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính. Vì vậy, công tác cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ, nhiệm vụ hoàn thiện thể chế được chú trọng, có nhiều đổi mới và hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương. Tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, 100% TTHC công bố được cập nhật, niêm yết, công khai theo quy định.

Hiện nay, Lào Cai có 27 cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, gồm: 19 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Lào Cai, 1 đơn vị Bộ phận Một cửa UBND thành phố Lào Cai, 3 đơn vị ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn và 2 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công. Theo đó, TTHC được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 70,62%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 76,75%. Các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai TTHC đạt 100%; số hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt 98,73%. Kết quả thực hiện Đề án từ đầu năm 2021 đến nay, thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết là 175.790 nghìn lượt hồ sơ và tiết kiệm được trên 700 tỷ đồng. Người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC trong tất cả các lĩnh vực, đạt 99,4%.

Về cải cách chế độ công vụ, từ khi triển khai thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU đến nay, đã có tổng số 96 cán bộ lãnh đạo, quản lý được xem xét sắp xếp, điều động, luân chuyển; cụ thể: năm 2021 là 34 người; năm 2022 là 38 người; năm 2023 là 24 người.

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, toàn tỉnh đã triển khai 1.562 tổ công nghệ số cộng đồng tại 1.562 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (đạt tỷ lệ 100%).

Những kết quả trên đã từng bước hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Lào Cai đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng trung du, miền núi phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước và đến năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước, như mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

KH.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND dân xã và cán bộ, công chức xã Khánh Yên Hạ (Văn Bàn) tham dự hội nghị qua cầu truyền hình trực tuyến.

Tuy nhiên, theo đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc triển khai công tác cải cách TTHC của cơ quan, đơn vị vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Trong hai năm 2021 và 2022, tỉnh Lào Cai có chỉ số hiệu quả hành chính công (PAPI) thuộc nhóm thấp trong các tỉnh, thành phố của cả nước (năm 2021 đứng thứ 49/63, năm 2022 đứng thứ 52/63). Kết quả trên phản ánh hiệu quả thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế; số lượng hồ sơ giải quyết TTHC chậm muộn còn nhiều, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế nêu trên đó là: Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ và thái độ phục vụ Nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao; có đơn vị, địa phương còn lơ là, chưa sâu sát trong kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, công chức; hiện nay, phần mềm dịch vụ công của tỉnh còn phát sinh nhiều lỗi ảnh hưởng đến quá trình giải quyết hồ sơ TTHC cho công dân; nhiều phần mềm chuyên ngành chưa tích hợp liên thông với cổng dịch vụ công dẫn đến khó khăn, mất thời gian trong giải quyết TTHC.

Cùng với đó, tình trạng thiếu nhân lực về CNTT, nhất là chuyên gia về chuyển đổi số địa bàn tỉnh; một số đơn vị cấp huyện, cấp xã chưa có cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT, an toàn thông tin mạng. Một số phần mềm dùng chung, chuyên ngành còn chưa đồng bộ, tích hợp, việc nâng cấp còn chậm chưa đáp ứng đủ các chức năng theo quy định dẫn đến khó khăn cho công tác triển khai, ứng dụng, như: Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Lào Cai, Cổng dịch vụ công của tỉnh...

Giang11.jpg
Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

6 tháng năm 2023 cắt giảm hơn 950 thủ tục hành chính

Theo báo cáo đánh giá của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2023, qua rà soát, UBND tỉnh đã thực hiện cắt giảm đối với 951/1.929 TTHC (đạt 49,3%); trong đó có khoảng 17.000 lượt hồ sơ được thực hiện cắt giảm thời gian, tiết kiệm cho người dân, doanh nghiệp được khoảng 18 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực; tỉnh đã thực hiện việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức đối với 12 sở, ban, ngành, chi cục; sáp nhập, giảm 2 đơn vị sự nghiệp công lập; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức đối với 9 đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt, Lào Cai là tỉnh đầu tiên thực hiện đồng bộ việc đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công cho cả 3/3 đơn vị sự nghiệp trong ngành thông tin và truyền thông; triển khai thử nghiệm, thí điểm các nền tảng số như: Nền tảng cửa khẩu số, cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, nền tảng giáo dục tổng thể,

6 tháng đầu năm tỷ lệ hồ sơ công việc trong các cơ quan HCNN được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng là: Cấp tỉnh 97,4%; cấp huyện 87,86%; cấp xã đạt 97%. Việc triển khai các hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp.

Thuy.jpg
Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương đã tham luận về cách làm mới trong công tác CCHC, đồng thời đề xuất những kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thể chế, thủ tục hành chính ....

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự vào cuộc, điều hành của các cấp chính quyền trong tỉnh, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của các địa phương, đơn vị trong CCHC. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong cải cách hành chính, như tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; hoàn thiện kết nối phần mềm chưa đồng bộ, chưa thống nhất gây khó khăn trong thực hiện các thủ tục hành chính; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ CCHC và chuyển đổi số; tăng cường xây dựng các mô hình đột phá trong CCHC.

B3.jpg
Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu Đề án số 14-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 – 2025 và các kế hoạch UBND tỉnh đã ban hành về triển khai công tác CCHC.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công và cải cách hành chính của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các thành viên Ban chỉ đạo tập trung rà soát các nhiệm vụ để tìm giải pháp cụ thể, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính; chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số, trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm TTHC, nhất là TTHC trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng và hiệu quả phục vụ của cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, cần quan tâm đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến xã; tập trung hơn nữa cho cấp cơ sở, gắn trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra về CCHC của cấp ủy đảng, người đứng đầu UBND cấp huyện và UBND cấp xã; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc triển khai từng nhiệm vụ cải cách hành chính với tiêu chí 5 không (không nhũng nhiễu, không để chậm muộn, không gây chồng chéo, không ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực cho đầu tư và phát triển của tỉnh, không đùn đẩy né tránh khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp) và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tham dự đã được bà Đỗ Thanh Huyền, Chuyên gia cao cấp thuộc “Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP)” tại Việt Nam, giới thiệu các kiến thức cơ bản về Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); phân tích về kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh Lào Cai năm 2022 và đưa ra kiến nghị giúp các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh thấy những tồn tại, hạn chế của mình trong thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công, từ đó đề ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật

Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật

Chiều 21/2, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì phiên họp nghe báo cáo về Đề án “Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật theo các nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013”.

Chính ủy Quân khu 2 gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tham gia chống cháy rừng tại Sa Pa

Chính ủy Quân khu 2 gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tham gia chống cháy rừng tại Sa Pa

Ngày 21/2, Chính ủy Quân khu 2 đã có Thư khen cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai. Bức thư có đoạn: “Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những kết quả, thành tích đáng tự hào của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai và các lực lượng trong công tác chữa cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sa Pa”.

Báo chí cần bám sát hơi thở cuộc sống để kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Báo chí cần bám sát hơi thở cuộc sống để kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo chí cần tập trung tuyên truyền thật tốt việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024; bám sát hơi thở cuộc sống, từ thực tiễn cuộc sống để phản ánh, góp ý, kiến tạo và lan...

Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia

Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia

Quản lý, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là cấu thành trọng yếu của 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó, Đảng và Nhà nước xác định lực lượng bộ đội biên phòng làm nòng cốt, chuyên trách; giải pháp ưu tiên hàng đầu, có tính quyết định là xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, dựa vào dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

fb yt zl tw