Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 13/8/2022, 09:06 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

LCĐT - Sáng 5/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành. Các huyện, thị xã, thành phố dự hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Tại hội nghị, ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã giới thiệu tóm tắt khung cơ chế, chính sách và định hướng chỉ đạo thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí); thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; trong đó, ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2025, cả nước sẽ có khoảng 17 - 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới do UBND cấp tỉnh quy định.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

So với giai đoạn 2016 - 2020, chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 bổ sung thêm một số mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và cấp thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình thực hiện trên địa bàn 8.227 xã (bao gồm cả 1.458 xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo), 659 đơn vị cấp huyện.

Đối với cấp xã, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao và Quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, giữ nguyên bố cục và nội hàm của Bộ tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020 để áp dụng cho các xã phấn đấu đạt chuẩn trong giai đoạn 2021 - 2025, với số lượng 19 tiêu chí, bao gồm 57 chỉ tiêu (tăng 8 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016 - 2020).

Quy định các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc huyện nghèo và huyện vừa thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020, mức đạt chuẩn nông thôn mới được áp dụng theo quy định đạt chuẩn đối với vùng trung du, miền núi phía Bắc. Đây là điểm quy định mới để tháo gỡ các khó khăn cho một số địa phương trong giai đoạn 2016 - 2020.

Tại hội nghị, đại biểu cũng tham gia thảo luận về các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai; các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện để phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Chương trình giai đoạn 2021 - 2025.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết