Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 9/12/2022, 11:45 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Các trường hợp tinh giản biên chế công chức, viên chức 2022

Nếu công chức, viên chức có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện tại, không hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ thuộc diện tinh giản biên chế.

Nguồn: VOV

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết